"Recent kwam onze gemeente in een negatief daglicht. Niet alleen werd onze gemeente door een collega-raadslid in een radio-interview beschreven als een 'boerengat', in een krantenartikel stelde de persoon in kwestie bovendien dat het homohuwelijk en adoptie door homo's voor haar een brug te ver ging", belichtte CD&V-NIEUW-fractieleider Stijn Timmerman de stellingname van zijn partij, N-VA, Groen en sp.a tijdens de zitting bondig.
...

"Recent kwam onze gemeente in een negatief daglicht. Niet alleen werd onze gemeente door een collega-raadslid in een radio-interview beschreven als een 'boerengat', in een krantenartikel stelde de persoon in kwestie bovendien dat het homohuwelijk en adoptie door homo's voor haar een brug te ver ging", belichtte CD&V-NIEUW-fractieleider Stijn Timmerman de stellingname van zijn partij, N-VA, Groen en sp.a tijdens de zitting bondig.De fracties CD&V-NIEUW, NV-A, Groen en sp.a distantiëren zich van de gedane uitspraken en zijn van mening dat er geen twijfel mag bestaan over de verworven rechten van de holebi-gemeenschap. "Ook de gemeente Zedelgem zal haar burgers op dat vlak als gelijken behandelen", luidde het. Door deze fracties werd een gezamenlijke motie op de agenda geplaatst, om te horen beslissen dat het gemeentebestuur elke aanzet tot holebi-haat zal veroordelen en haar burgers, ongeacht hun geaardheid, als gelijke zal behandelen.Vlaams Belang-raadslid Sneppe nuanceerde terstond in een weerwoord haar, naar eigen zeggen, uit de context getrokken uitspraken. Ze reageerde dat ze op geen enkel ogenblik haat tegen holebi's uitte, maar er dat door media en politieke tegenstanders van gemaakt werd. "Hoe hypocriet is het, om enerzijds op te roepen tegen homohaat, maar anderzijds de homohatende ideologie te omarmen? Want zijn het niet diezelfde partijen van deze motie die er voor gezorgd hebben dat moskeeën subsidies krijgen om er hun haatdragende boodschap tegen onder meer holebi's te verspreiden? Stop dus de hand in eigen boezem. Ieder mens heeft het recht om over alles zijn mening te geven, terwijl anderen het recht hebben om er niet naar te luisteren."N-VA-fractieleider De Wispelaere besloot de commotie door te stellen dat ook zijn partij de uitspraken ongelukkig vond, maar de uitvergroting en persoonlijke aanval op de persoon en het gezin van raadslid Sneppe op sociale media te betreuren valt. Ook raadslid Timmerman vond dat de opschudding na de zitting wel mag ophouden. "In de toekomst zal ik me voortaan wel twee maal bedenken vooraleer ik me nog aan gekleurde uitspraken waag", besluit raadslid en kersvers volksvertegenwoordiger Sneppe wijselijk.(HV)