"Recent kwam onze gemeente in een negatief daglicht. Niet alleen werd onze gemeente door een collega-raadslid in een radio-interview beschreven als een 'boerengat', in een krantenartikel stelde de persoon in kwestie bovendien dat het homohuwelijk en adoptie door homo's voor haar een brug te ver ging", belichtte CD&V-NIEUW-fractieleider Stijn Timmerman de stellingname van zijn partij, N-VA, Groen en sp.a tijdens de zitting bondig.
...