"De kerkfabriek Sint-Rictrudis is het opdrachtgevende bestuur voor de restauratiewerken", legt ingenieur-architect Dries Vanhove uit Krombeke uit. "Binnen mijn opdracht zijn twee restauratiefasen gepland. Een eerste voor de glas-in-loodinvullingen van de vensters van de kerk, en een vervolgfase voor de leibedekkingen. Voor de twee genoemde fasen werd een onroerend erfgoedpremie aangevraagd volgens de bijzondere procedure, het equivalent van de restauratiepremie vroeger. De wachttijd, gezien de structurele budgettaire achterstand, bedraagt een aantal jaar", aldus nog de architect.
...