Op de gemeenteraadszitting van december wordt ze opgevolgd door Johan Roelens (54) die haar plaats zal innemen in de Nieuwpoortse N-VA-fractie. Johan Roelens woont samen met zijn ech...