Wintergloed kost de Brugse stadskas 1,5 miljoen euro

Het lichtspektakel Wintergloed heeft de Brugse stadskas 1,5 miljoen euro gekost. Gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB) vindt dit onverantwoord: “In tijden van toenemende armoede was dit bedrag beter besteed aan sociale initiatieven.”

© Davy Coghe
© Davy Coghe

Het oppositeraadslid stelde een schriftelijke vraag aan het Brugs stadsbestuur over de kostprijs van Wintergloed. Uit het antwoord van burgemeester Dirk De fauw blijkt dat de voorziene kostprijs door de schrapping van de schaatspiste en de winterbar aanvankelijk teruggebracht werd 901.300 euro.

“Er waren wel al 91.000 euro kosten gemaakt voor schaatspiste en winterbar”, stelt Stefaan Sintobin. Verder bespeurt hij een aantal meerkosten: 284.972 euro voor extra kerstverlichting op bepaalde locaties in de binnenstad, 40.000 euro voor extra openingsmomenten, toiletten en stewards én 10.504 euro voor marketing. “Daar bovenop moet je nog dertien dagen gratis openbaar vervoer aan 8.000 euro per dag rekenen. De stadskas hoestte ook nog 47.619 euro voor kerstbomen voor handelaars op.”

“We spreken dus van een totale kostprijs voor eindejaar in Brugge van bijna 1,5 miljoen euro. Sommige uitgaven zijn absoluut te verantwoorden maar over de economische return hiervan voor onze stad kunnen we kort zijn: quasi nihil”, hekelt Stefaan Sintobin.

Verkeerd

“Hoe spijtig ook, maar we kunnen er niet om heen: het organiseren van Wintergloed in 2020 was een verkeerde beslissing van het College zowel met betrekking tot de kostprijs maar ook wat betreft de veiligheid van de inwoners van Brugge en bezoekers. Het voortduren aanpassen van de starturen en dagen, de beelden op sociale media, het niet efficiënt werken van de druktebarometer, het (laattijdig) afsluiten van grote toegangswegen tot onze stad, het al dan niet stopzetten van Wintergloed op een zeker moment door het college… Dit leidde allemaal tot verwarring en onduidelijke communicatie.”

“Wintergloed heeft het imago van Brugge in 2020 geen goed gedaan. Ik hoop dat het stadsbestuur een eerlijke evaluatie zal maken en bij een volgende editie clausules in het contract zal laten opnemen om bij onvoorziene omstandigheden het evenement niet te laten doorgaan. Ik hoop in ieder geval dat er eind 2021 wel in normale omstandigheden een gelijkaardig evenement kan georganiseerd worden”, aldus Stefaan Sintobin, die over Wintergloed zal interpelleren tijdens de gemeenteraad van maandag 25 januari.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.