Winterbar Eisbear komt er toch, burgemeester Vanryckeghem afwezig op Waregemse gemeenteraad

Na 31 jaar als raadslid in Waregem kreeg Jules Godefroid tijdens de gemeenteraad van dinsdag 1 oktober de eer om de functie van voorzitter van de gemeenteraad op zich te nemen. © gf
Redactie KW

De gemeenteraad van Waregem werd dinsdag geleid door Jules Godefroid, als oudste raadslid is hij waarnemend voorzitter. Burgemeester Kurt Vanryckeghem was als Vlaams parlementslid aanwezig op de goedkeuring van het Vlaams regeerakkoord in Brussel. Zonder de burgervader werd het een lange zitting met veel vragen en een talrijk opgekomen publiek. De overeenkomst met de VMM voor de Gaverbeekvisie werd goedgekeurd en men hield een pittige discussie over winterbar ‘Eisbear’ en de transparantie van het bestuur.

De afwezigheid van Kurt Vanryckeghem (CD&V) werd niet gesmaakt door raadslid Maxim Laporte (N-VA/Open VLD), hij interpelleerde al in het begin van de zitting: “Ik vind het jammer dat de burgemeester zijn partij boven zijn stad verkiest.” Pas tegen het einde van de zitting, zo’n 2,5 uur later, diende Eerste schepen Rik Soens (CD&V) hem van antwoord: “Kurt in het Vlaams parlement is iets om trots op te zijn, het is een sterkte voor Waregem en u probeert er een zwakte van te maken.”

Verder kweet Jules Godefroid zich vlot van zijn taak. De samenwerking met de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) werd officieel goedgekeurd om te onderzoeken hoe de stad het best de Gaverbeek kan herwaarderen in de stad. De kostprijs van die studie bedraagt 200.000 die volledig door de VMM gedragen wordt. Daarbij aansluitend werd alvast de bouw van een nieuwe brug over de Gaverbeek goedgekeurd. Deze zal aan het Jeugdeiland komen en half door stad Waregem, half door de VMM betaald worden.

Een ander belangrijk agendapunt was de al dan niet goedkeuring van de samenwerking met winterbar Eisbear. Desondanks ontstond hier de eerste grote discussie over de vele onduidelijkheden in de overeenkomst. Eisbear zal een grote Almhut van 30 meter op 13 meter plaatsen achter de kerk. De vier afzonderlijke chalets die er andere jaren stonden, verdwijnen dus. In het samenwerkingscontract was niet duidelijk of er nu inkom gevraagd zal worden als er optredens doorgaan, wat die optredens zullen zijn en vooral: in het oorspronkelijke document stond dat er in de Almhut enkel bier in halve literglazen geserveerd zou worden, ook door eventuele verenigingen die een eigen bar organiseren in de hut. Er kwamen opmerkingen en kritiek langs alle kanten. An Vanheusden (CD&V) vroeg zich af de hut en het sanitair wel toegankelijk zouden zijn voor mensen met een beperking, Maxim Laporte sprak dan weer zijn twijfels uit over het gebrek aan inspraak van de andere horeca, buurtbewoners en verenigingen. Marij Vanlauwe (Groen) vond Eisbear vooral van een triest niveau van citymarketing getuigen. Ze verwees daarmee naar de website van de organisatie, die tot op heden ‘under construction’ is. Ook SP.A liet van zich horen, Tom Demunter kreeg al van meerdere kleine verenigingen de vraag hoe zij met hun beperkte mankracht, een bar moeten organiseren in een hut van meer dan 400 vierkante meter. De hut staat immers ook bepaalde dagen open voor verenigingen om er hun eigen bars in te organiseren. Schepen van Feestelijkheden Pietro Iacupucci (CD&V) stelde Tom gerust: “De stad stimuleert verenigingen om met minstens twee groepen iets te organiseren.” Omwille van deze onduidelijkheden stelde Michiel Vandewalle (N-VA/Open VLD) voor om de stemming over Eisbear uit te stellen. Het stukje over het serveren van enkel halve liters wordt immers nog aangepast, verenigingen zullen wel drank naar keuze mogen serveren. Raadslid Michiel wilde dit punt dan ook niet stemmen tot de aanpassing officieel was doorgevoerd. Bij de stemming om de echte stemming uit te stellen, stemde de vier oppositiepartijen als één man voor. Uiteraard won de CD&V meerderheid het pleit, net zoals de uiteindelijke goedkeuring.

Vanaf 21 november zal de Almhut van Eisbear achter de kerk staan.

De tweede discussie van de avond ontstond rond een extra agendapunt van Maxim Laporte. Hij wou het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad laten aanpassen zodat de toelichting bij de agenda van de gemeenteraad, de vragen en de extra agendapunten -zoals deze- gepubliceerd zouden worden, minimum 24 uur voor de aanvang van de zitting. Openbaarheid van bestuur en transparantie is al lang een stokpaardje van N-VA/Open VLD en een frustratie van de oppositie in het algemeen. In mei werd al opgemerkt dat de vragen vanuit de oppositie niet online waren verschenen voor de gemeenteraad. “Zijn jullie soms bang dat de mensen weten dat wij vragen stellen?”, wierp raadslid Marij de meerderheid voor de voeten. Haar statement werd op applaus onthaald door het aanwezige publiek, dat prompt tot stilte gemaand werd door waarnemend voorzitter Godefroid. De voorgestelde aanpassing aan het huishoudelijk reglement werd van tafel geveegd door CD&V.

Er werd onder meer nog beslist een zitmaaier aan te kopen voor de sportdienst en vier nieuwe voertuigen voor de stedelijke werkplaats die op aardgas (CNG) zullen rijden. (JF)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.