Gemeente en OCMW zijn bereid te zorgen voor professionele omkadering en burgerinitiatief om daar vluchtelingen te huisvesten. Er wordt daarover akkoord gevraagd aan de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en de Minister van Binnenlandse Zaken. Deze laatste is bevoegd voor...

Gemeente en OCMW zijn bereid te zorgen voor professionele omkadering en burgerinitiatief om daar vluchtelingen te huisvesten. Er wordt daarover akkoord gevraagd aan de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en de Minister van Binnenlandse Zaken. Deze laatste is bevoegd voor de Regie der Gebouwen, eigenaar van de woningen."De gemeente wil in functie van de acute noden vooral tijdelijke opvang verzorgen en de oorlogsvluchtelingen kansen bieden voor kennismaking met onze samenleving. We willen zowel rustpunt zijn als wederzijds verrijkende gastvrijheid bieden", aldus burgemeester Hendrik Verkest. "Onze oudere generaties herinneren zich nog de vluchtverhalen uit Wereldoorlog I en II."In afwachting nieuwe gebouwen"We zullen onze maatschappelijke werkers van het OCMW inzetten en tevens beroep doen op burgerinitiatief van bereidwillige vrijwilligers", aldus OCMW voorzitter Tom Braet. De woningen worden op vraag van de Politiezone Regio Tielt onteigend door de gemeente Wingene voor de bouw van nieuwe lokalen voor de Interventie Noord die momenteel in Ardooie is gevestigd.In afwachting van de uitvoering van het onteigeningsbesluit en de aanvang van de bouwwerken, kunnen de woningen, die zullen verdwijnen, nu nog gebruikt worden. Recent werd de capaciteit van het reeds sedert 2000 in Wingene gevestigde Asielcentrum van het Rode Kruis verhoogd tot 120 personen.