Gemeente en OCMW zijn bereid te zorgen voor professionele omkadering en burgerinitiatief om daar vluchtelingen te huisvesten. Er wordt daarover akkoord gevraagd aan de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en de Minister van Binnenlandse Zaken. Deze laatste is bevoegd voor...