Windmolen achter kasteel in Bossuit krijgt negatief advies, klimaatschepen krijgt kritiek

De site achter het kasteel in Bossuit. Hier zou de windturbine moeten komen. © JS
Redactie KW

Vooralsnog is er nog geen witte rook voor de bouw van een nieuwe windmolen in Bossuit. De windmolen zou passen in het project van Eneco, dat zes nieuwe windmolens plant in de open ruimte tussen Bossuit, Moen, Sint-Denijs en Helkijn. Op de jongste gemeenteraad deelde klimaatschepen Erik Vandereecken (Tandem) het negatief advies van de gemeente Avelgem mee.

Door Jan Steenhoudt

Het negatief advies werd niet meteen op gejuich onthaald door de Avelgemse oppositie. Onder meer Bram Van den Bunder (CD&V) trok fel van leer. “Drie gemeenteraden op rij hebben wij de klimaatschepen bevraagd naar zijn standpunt over de windmolen in Bossuit. Twee keer bleef het muisstil, de derde keer deelde de schepen, nota bene iemand met een groene achtergrond, mee dat de gemeente negatief advies gaf.”

“In tijden waarin de opwarming van de aarde zo hoog op de agenda staat, speelt het ‘Not in My Backyard’-syndroom kennelijk nog volop in Avelgem. Alternatieve opties om de klimaatdoelstellingen te realiseren werden ook niet gegeven. We hebben dan wel een klimaatschepen, maar veel daadkracht en moed hoeven we er blijkbaar niet van te verwachten. Avelgem moet ook zijn deel doen, en dan is de locatie achter het kasteel in Bossuit ideaal.”

Adviesraden gevolgd

Volgens Bram Van den Bunder ligt de kwestie gevoelig bij de klimaatschepen, omdat hij als partijlid van Groen moet kiezen tussen het plaatselijk protest en zijn groene achtergrond.

“Daar is niets van aan”, zegt Erik Vandereecken, schepen van klimaat in Avelgem. “Wij hebben in Avelgem overigens zo goed als geen protesten ontvangen. Wij zijn zeer democratisch te werk gegaan, en hebben onze adviesraden unaniem gevolgd. Wij hebben die beslissing genomen, en wij blijven bij die beslissing.”

Het grootste probleem zou de inpassing in het landschap zijn

“Dat het in Zwevegem wel kan? Dat is appelen met peren vergelijken. In Zwevegem willen ze middelgrote (50-70 meter) windturbines bouwen, op de site van Imog. In Avelgem is er sprake van een windmolen van 200 meter, de wieken meegerekend. Het terrein achter het kasteel in Bossuit is overigens ook ongeschikt verklaard op een vergadering van Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, red.), er was een negatief advies van de Minakliraad én van onze ambtenaar van openbare ruimte.”

Aantasting open ruimte

Volgens Bram Van den Bunder wordt de druk om over te schakelen naar hernieuwbare energie al te makkelijk naast zich neer gelegd in Avelgem. “Ik vind geen enkele gegronde reden in de argumenten waarop dat negatief advies is gebouwd. De stedenbouwkundige voorschriften signaleren geen probleem op het perceel in kwestie, dat overigens niet in een speciale beschermingszone is gelegen. Er wordt geen storing verwacht voor geluid of visuele aspecten én de windmolen zou ook geen onnodige mortaliteit van lokale populaties teweegbrengen.”

Het enige argument dat wel wordt weerhouden, geeft ook Bram Van den Bunder toe, is het feit dat de windmolen een aantasting van de open ruimte zou betekenen. Het grootste probleem zou de inpassing in het landschap zijn. De Gecoro-vergadering haalde ook aan dat het projectgebied volgens de visies van Leiedal en Natuur. koepel ongeschikt is voor de inplanting van windturbines. De perceptie van het concept ‘open ruimte’ is natuurlijk veranderlijk, en kan binnen een decennium helemaal anders zijn.

Niet definitief

Ondanks het negatief advies is er evenwel nog geen definitieve beslissing genomen over de bouw van de windmolen in Bossuit. “We hebben een advies geformuleerd naar de Vlaamse gemeenschap toe”, zegt schepen Vandereecken. “Maar het is dan ook nog niet zeker of dat advies gevolgd zal worden. Wij zijn trouwens wél bezig met alternatieve pistes om de klimaatdoelstellingen te behalen. Momenteel focussen we ons op de plaatsing van zonnepanelen op de daken van openbare gebouwen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.