Wilfried Vandaele werd midden juli eerder onverwacht voorzitter van het Vlaams Parlement nadat zijn voorganger Kris Van Dyck in opspraak kwam. Tijdens de regeringsvorming was al te horen dat het parlementsvoorzitterschap wellicht niet bij N-VA zou blijven en dat de burgemeester van De Haan dus niet lang op de stoel zou zitten. Uiteindelijk blijft de post toch bij N-VA, maar gaat ze naar aftredend minister-president Liesbeth Homans.
...

Wilfried Vandaele werd midden juli eerder onverwacht voorzitter van het Vlaams Parlement nadat zijn voorganger Kris Van Dyck in opspraak kwam. Tijdens de regeringsvorming was al te horen dat het parlementsvoorzitterschap wellicht niet bij N-VA zou blijven en dat de burgemeester van De Haan dus niet lang op de stoel zou zitten. Uiteindelijk blijft de post toch bij N-VA, maar gaat ze naar aftredend minister-president Liesbeth Homans."Ik heb altijd gezegd dat het een hele eer was op die stoel te mogen gaan zitten, als eerste West-Vlaming trouwens, maar dat ik mij daar niet aan vastklampte", vertelt Vandaele. "Op de laatste avond van de regeringsvorming lagen nog verschillende scenario's op tafel. In een paar bleef ik voorzitter, in een paar andere verdween ik. Het werd dus dat tweede omdat N-VA een ministerpost afstond aan de CD&V en daardoor geen ministerportefeuille meer had voor Liesbeth Homans.""Ik moet wel toegeven dat zo'n voorzittersfunctie snel went", lacht Wilfried Vandaele. "Ik kreeg enorm veel positieve reacties van mensen. Ook gisteren weer, naar aanleiding van mijn ontslag. Maar in de politiek verandert de puzzel elke dag. Op vraag van Bart De Wever ben ik nu fractievoorzitter van N-VA in het Vlaams Parlement geworden. Dat is iets wat ik niet echt ambieerde. Een heel zware job: je leidt een ploeg van 35 N-VA-parlementsleden en bent het aanspreekpunt voor de regering. Maar als Bart De Wever je vraagt om dat te doen, moet je al goede argumenten hebben om te weigeren.""Door te aanvaarden halen we voor West-Vlaanderen, die geen N-VA-minister levert, toch de politiek zwaarste functie in het parlement binnen: het fractieleiderschap van de grootste partij. Maar ik heb één goede afspraak gemaakt met Bart De Wever: op het ogenblik dat ik zou voelen dat mijn burgemeesterschap lijdt onder het fractievoorzitterschap, stop ik.""Het regeerakkoord beoordeel ik als heel positief. Het verhaal van rechten en plichten zit er heel duidelijk in. Wie werkt, moet beloond worden. Zo krijgen werkenden voorrang bij kinderopvang. Voor sociale tegemoetkomingen kijkt men niet meer naar het statuut, werkloze tegenover werkende, maar naar het inkomen. Dat is rechtvaardiger. Er komen extra middelen voor welzijn. De wachtlijsten oplossen kan nooit, maar we zetten wel een stap in de goede richting. Er is ook de sterke klemtoon op de kwaliteit van het onderwijs en het verbeteren van de positie van de leerkracht.""Voor milieu en natuur staan er enkele ambtieuze doelstellingen in: 10.000 hectare bos erbij in Vlaanderen en 20.000 hectare natuur", komt Wilfried Vandaele op een van zijn stokpaardjes. "Helaas zijn enkele dossiers in de laatste rechte lijn gesneuveld om budgettaire redenen, zoals het beschermen van waardevolle bossen en schrappen van slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden. Dat zijn dossiers die mij nauw aan het hart liggen. Maar een akkoord is altijd geven en nemen.""Wat de N-VA-ministers betreft, vind ik dat uitstekende keuzes zijn gemaakt. Het doet me plezier dat Zuhal Demir de bevoegdheden milieu en ruimtelijke ordening kreeg. Ze is me al komen vinden om samen aan de kar te trekken."(HH)