De Vandaeles zijn zowat vergroeid met Vlissegem: het voltallige gezin is er rond de kerktoren blijven hangen, rond het café waar Wilfrieds moeder Angèle vele jaren de plak zwaaide. "Ergens vind ik dat een beetje eigen aan alle kustbewoners: langs de ene kant zijn we allemaal eenvoudige dorpelingen onder de kerktoren, langs de andere kant ook heel gastvrije mensen die zich makkelijk aanpassen. Misschien komt dat doordat we het gewoon zijn om met die toeristen en tweedeverblijvers om te gaan", zegt Wilfried Vandaele, ondertussen een goeie vijf maanden burgemeester in De Haan.
...