Het belangrijkste punt van het burgemeestersconvenant is een vermindering van 40% van CO2-uitstoot op gemeentelijk niveau. Het convenant is niet bindend en er zijn geen standpunten aan verbonden. N-VA vindt het een gemiste kans. ""Klimaatverandering biedt grote uitdagingen voor de toekomst. We willen samen met alle stakeholders verdere klimaatverandering zoveel mogelijk afremmen en tegelijk Wielsb...