Vanavond (vrijdag, red.) debateert de Wevelgemse gemeenteraad over het meerjarenplan. Dat bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de ?nanciële vertaling ervan voor de volledige bestuursperiode, van 2020 tot 2025 dus. Het is een belangrijk document, het actieplan om de gemeente te besturen tot 2025. Dat een zorgvuldige voorbereiding hieraan voorafgaat is dan ook een understatement. Ook de andere politieke partijen hadden hun inbreng bij de opmaak.
...

Vanavond (vrijdag, red.) debateert de Wevelgemse gemeenteraad over het meerjarenplan. Dat bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de ?nanciële vertaling ervan voor de volledige bestuursperiode, van 2020 tot 2025 dus. Het is een belangrijk document, het actieplan om de gemeente te besturen tot 2025. Dat een zorgvuldige voorbereiding hieraan voorafgaat is dan ook een understatement. Ook de andere politieke partijen hadden hun inbreng bij de opmaak.Veel geld gaat naar nieuwe sportinfrastructuur, waarvan de meeste plannen zoals het zwembad reeds gekend zijn. In Moorsele wordt het oude deel van de sporthal afgebroken en vervangen. Verrassend is het plan om niet minder dan 500.000 euro voor te behouden voor clubs die een populaire sport aanbieden, momenteel minder steun genieten en plannen hebben om te investeren in infrastructuur. De gemeente laat zich hier dus inspireren door ideeën en initiatieven die vanuit de bevolking komen.Het huiduige OC De Cerf wordt vervangen door een nieuwbouw. "Ofwel komt die op de huidige locatie, ofwel meer richting Heulebeek", zegt schepen van Cultuur Lobke Maes (CD&V). "Afhankelijk van de gekozen plaats wordt ook de kernvernieuwing en de mobiliteit in het centrum herbekeken, met aandacht voor de school en even verderop het woonzorgcentrum. Dat moet nog nader onderzocht worden." Hier, zoals in de rest van de gemeente, wordt voluit geopteerd voor het STOP-principe. Het nieuwe mobiliteitsplan zal hierop gestoeld zijn. De aandacht gaat vooreerst naar het Stappen, dan het Trappen, vervolgens het Openbaar vervoer en tenslotte de Personenwagens.Ook het masterplan Wevelgem Centrum krijgt in het meerjarenplan uitvoerig aandacht. In de volgende legislatuur worden de nodige stappen gezet voor de creatie van een centrumplein ten zuiden van de N8. In het budget 2020 wordt alvast voorzien dat, mits er opportuniteiten zijn, een aantal woningen worden opgekocht. "Het ontharden van de Deken Jonckheerestraat moet er komen binnen de drie jaar", zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). Een bijzonder initiatief wordt ontwikkeld in het oude zwembad in de Vanackerestraat. Er wordt een curator aangesteld om daar een project uit te werken, waarbij diverse kunstvormen aan bod kunnen komen. Het nieuwe zwembad wordt in gebruik genomen in 2021, het kunstproject vindt dan plaats in 2022, de sloop het jaar daarop. Het verdwijnen van de sporthal naast het zwembad vereist de bouw van nieuwe ruimte om te sporten, die werd gevonden dichtbij de gemeentelijke basisschool in de Hoogstraat."We bekijken ook een nieuwe zomerprogrammatie", vervolgt de burgemeester. "Waarbij we zowel Parkies als Bockor Rock in vraag stellen. Het budget dat daardoor vrij komt behouden we als 'prikkelbudget' voor ideeën en initiatieven van onze inwoners, dat kan vanzelfsprekend in elk van de drie deelgemeenten."Tussen de kernen wordt ingezet op veilige fietsverbindingen. Voor Gullegem-Moorsele kan dit via Bergelen. Ook de as Wevelgem-Moorsele moet een fietsveilige verbinding krijgen. Tussen Gullegem en Wevelgem wordt ingezet op de realisatie van een fietsbrug. "Dat kan een vrijliggend fietspad worden, maar ook een aparte fietsersbrug. Dergelijke realisatie vergt overleg met en steun van de Vlaamse overheid", benadrukt burgemeester Seynhaeve.De fiets ligt blijkbaar in het DNA van de Wevelgemnaar, veel steun gaat naar de verschillende wielerevenementen in de gemeente. "Gent-Wevelgem is heel belangrijk voor onze citymarketing", geeft de burgemeester aan. "Bovendien doet de wedstrijd de drie deelgemeenten aan in 2020. We verdubbelden dan ook de steun aan de organisatie tot 300.00 euro."Een opvallend item in het document is de oprichting van een focusgroep, die zal samengesteld zijn uit ervaringsdeskundigen op het vlak van toegankelijkheid. "Zoals iemand in een rolstoel of iemand met een visuele beperking, maar ook andere deskundigen', vervolgt burgemeester Jan Seynhaeve. "Die focusgroep zal melden welke pijnpunten prioritair moeten aangepakt worden om de toegankelijkheid van de openbare gebouwen en het openbaar domein te verbeteren. Door de openingsuren van de bibliotheek uit te breiden wordt ook daar de toegankelijkheid vergroot. Je zal er in de toekomst ook voor zaken terechtkunnen die nu enkel in het gemeenteloket worden uitgevoerd, zoals een adreswijziging."Een ander opvallend initiatief is de aanstelling van een wooncontroleur die de toestand van de huurwoningen zal controleren. Andere aanwervingen zijn die van een veiligheidscoördinator die organisaties zal adviseren en begeleiden en van een brugfiguur armoedebestrijding. Die laatste zal, via de scholen, gericht kunnen inspelen op kinderarmoede.De gemeente investeert de komende zes jaar voor 95 miljoen euro. 21,6 miljoen euro gaat naar de revitalisering van de industrieterreinen Gullegem-Moorsele en Wevelgem Zuid. Daarvoor ontvangen ze bovendien 18,3 miljoen euro subsidies van de hogere overheid. Er wordt voor 14,1 miljoen euro in sportinfrastructuur geïnvesteerd. Met onder meer een nieuw zwembad, een nieuwe atletiekpiste en beachvolleyveld, een nieuwe sporthal in Moorsele en de renovatie van de topturnhal blijft het bestuur inzetten op sportbeleving. Voor de geplande werken rond het masterplan Wevelgem centrum voorziet de gemeente 7 miljoen. De (her)aanleg van fiets- en voetpaden en investeringen in verkeersveiligheid mag 8,1 miljoen euro kosten."Wevelgem is en blijft structureel een financiële gezonde gemeente", benadrukt schepen van Financiën Lobke Maes (CD&V). "Daarnaast blijven we zeker ambitieus, we blijven investeren op een gestaag ritme. Terwijl de gemeentebelasting op 6,8 procent blijft, wat lager is dan het gemiddelde in Vlaanderen."