Wetenschapspark voor de voedingin Roeselare

Redactie KW

In Roeselare, langs de ring in de buurt van de Reo-veiling, komt een wetenschapspark voor de voeding. Voor dat park wordt een nieuwe campus aangelegd. Er zal worden samengewerkt met universiteiten en hogescholen. Gedeputeerde van economie Jean de Bethune maakte dat bij de voorstelling van het meerjarenplan van de provincie bekend. Er komt ook een atlas van de 250 West-Vlaamse dorpen. Westtoer pakt in 2021 en 2024 uit met nieuwe edities van Beaufort en er wordt volop in fietspaden geïnvesteerd.

De deputatie van West-Vlaanderen wil de komende jaren fors investeren. Maar ze doet dat zonder de belastingen te verhogen. Er komt zelfs een sociale versoepeling voor ondernemende studenten en voor gezinnen waar iemand met een handicap deel van uitmaakt. Die gezinnen betalen voortaan een kwart minder provinciale gezinsbelasting. Ondernemende studenten hoeven voortaan geen bedrijfsbelasting te betalen. Op die manier stimuleren wij een 1.000 jongeren om te ondernemen, legt gedeputeerde Jean de Bethune uit.

Domeinen

West-Vlaanderen viel in het verleden zelden in de prijzen als er bij de Vlaamse overheid centen werden verdeeld voor wetenschappelijk onderzoek. De nieuwe Vlaamse regering wil dat bijsturen, maar de provincie is niet van plan om een afwachtende houding aan te nemen. De plannen voor een onderzoeks- en wetenschapspark rond voeding zijn al vergevorderd: die nieuwe campus komt langs de ringweg in Roeselare in de buurt van de Reo-veiling. Universiteiten en hogescholen zullen daar samenwerken. Te vergelijken met wat in Oostende gebeurt rond energie en water, het zogenoemde Ostend Science Park rond Blue Energy.

Van dorpenatlas tot watermakelaar

Van nogal wat dorpskernen is de leefbaarheid onzeker geworden. De provincie wil op dat vlak ondersteunend werk leveren samen met de lokale overheid. Voor zo’n dorp hangt veel af van de beschikbaarheid van kleine handelszaken. De deputatie wil er samen met de lokale overheid inspanningen leveren om die handelszaken daar te houden of er nieuwe te laten starten. “Desnoods”, zegt gedeputeerde van Economie Jean de Bethune, “gaan we zelf leegstaande panden verwerven en ter beschikking stellen van jonge starters.” Met die dorpen is het de provincie menens: om de noden beter en nauwkeuriger te leren kennen, wil de provincie een dorpenatlas samenstellen. Onze provincie telt maar liefst 250 van die dorpskernen.

Het klimaat is uiteraard ook op Boeverbos een belangrijk thema. Dat is bij meer dan een gedeputeerde te horen. Gedeputeerde Naeyaert wil de inspanningen die de provincie levert op vlak van waterbeheersing koppelen aan de nood die er de voorbije zomers was aan watervoorziening. De klimaatverandering noopt tot inspanningen op beide niveaus. Bij Inagro is er intussen een watermakelaar aan het werk. Die moet ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk water hinderlijk is én dat er zo min mogelijk verloren gaat. Bufferzones kunnen dus ook tot spaarzones worden omgebouwd. “Als we de beken breder maken en stuwen plaatsen, kunnen we ze ook als waterbevoorrader aanspreken”, legt de gedeputeerde uit.

Beaufort en wederopbouw

West-Vlaanderen profileert zich als de aantrekkelijkste provincie, zeker op toeristisch vlak. Met de kust natuurlijk als grote publiekstrekker. 30 miljoen overnachtingen op een jaar in West-Vlaanderen en 28 miljoen dagtoeristen: het zijn duizelingwekkende cijfers. Dat willen de provincie en Westtoer zo houden. Het kustkunstenfestival Beaufort is er weer in 2021 en 2024. Voor de Westhoek is er het Feniksproject volgend jaar. Dat gaat over de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog. In Diksmuide komt er een groots opgezet evocatief spektakel met live muziek en met videoprojectie op historische gevels. Ook in Ieper en Nieuwpoort komen evenementen die de wederopbouw evoceren. Voor het Feniksproject brengt de provincie 1,4 miljoen euro samen. “Centen die komen van Toerisme Vlaanderen, van het Departement Kanselarij, van lokale actoren en van de provincie,” legt Sabine Lahaye-Battheu, gedeputeerde van Toerisme uit.

Fietspaden moeten veiliger en daar wil de provincie ook extra inspanningen leveren, legt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe uit. De provincie investeert zelf in uitbreiding van dat fietsnetwerk, maar rekent ook op forse duit van de Vlaamse regering.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.