Het Westhoekoverleg verspreidde dinsdagavond een persmededeling waarin het zijn tevredenheid over het Vlaams regeerakkoord uitdrukt. "Afgelopen jaren heeft Westhoekoverleg inspanningen geleverd om het gebrek aan beleidsaandacht voor het Vlaamse platteland aan de kaak te stellen", klinkt het. "Wanneer men er het nieuwe Vlaamse regeerakkoord op na leest, kan men enkel tot de conclusie komen dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen."
...