Racisme noemde hij het gevolg van negatieve percepties en ervaringen. De Antwerpse burgemeester herhaalde ook de stelling dat racisme relatief is. "Racisme is, net als alle 'ismes', relatief", zei hij. Racisme wordt volgens De We...