Dat ze uitgerekend naar het Schoon Verdiep in Antwerpen trekken om hun grieven kenbaar te maken, heeft zo zijn reden. Niet alleen is Bart De Wever de voorzitter van de grootste Vlaamse politieke partij, hij is ook de burgemeester van de stad die met het leeuwendeel van de middelen van het Gemeentefonds gaat lopen. "We berekenden dat de stad Antwerpen uit dat fonds 1.233,54 euro per inwoner krijgt, terwijl de West-Vlaamse gemeenten het moeten rooien met gemiddeld 317,18 euro per inwoner", zegt Maarten Claeys, initi...