Aanvankelijk zag het er niet zo fameus uit voor West-Vlaanderen, dat Vlaams regeerakkoord. Toch niet in de begeleidende nota op de persconferentie van minister-president Jan Jambon. Maar bij het doorworstelen van het 300 pagina's tellend akkoord blijkt toch dat de West-Vlaamse onderhandelaars voor behoorlijk wat antwoorden zorgen voor de West-Vlaamse verzuchtingen.
...

Aanvankelijk zag het er niet zo fameus uit voor West-Vlaanderen, dat Vlaams regeerakkoord. Toch niet in de begeleidende nota op de persconferentie van minister-president Jan Jambon. Maar bij het doorworstelen van het 300 pagina's tellend akkoord blijkt toch dat de West-Vlaamse onderhandelaars voor behoorlijk wat antwoorden zorgen voor de West-Vlaamse verzuchtingen. Daarbovenop komen nu nog eens de bevoegdheden van dé West-Vlaamse minister in deze regering, Hilde Crevits. Haar vorige portefeuille Onderwijs - nu voor N-VA-minister Weyts, die haar in haar bevoegdheden stelselmatig lijkt te achtervolgen - was dan wel een van de belangrijkste ministerposten, voor de provincie betekenen Economie, Werk en Landbouw minstens evenveel, zo niet haast zeker meer. In die zin kan een West-Vlaming met deze bevoegdheden ongetwijfeld een zegen zijn voor al wie hier werkt en onderneemt.We denken aan de Brexit die er mogelijk eind van de maand komt, al of niet met akkoord, en met verregaande gevolgen voor de West-Vlaamse bedrijven, waarvan er meer dan elders afgestemd zijn op de Britse markt. En natuurlijk is er ook de Zeebrugse haven waarvoor die Brexit zeer ongelegen komt. Elke minister van Economie zou zich daarvoor ongetwijfeld inzetten, maar een ervaren West-Vlaamse minister biedt extra garantie op empathie voor onze uitdagingen en problemen.De West-Vlaamse minister heeft overigens ook Wetenschapsbeleid onder haar hoede én ook die bevoegdheid is niet zonder belang voor ons hoger onderwijs en verdere ontwikkeling en uitbouw ervan. Onder meer om mogelijk nog meer masteropleidingen in West-Vlaanderen mogelijk te maken.Dat ook Landbouw in West-Vlaamse handen komt, daarover zal de sector zeker niet rouwig zijn.Met één echte West-Vlaming én één uitgeweken West-Vlaming in lijken we minder comfortabel aanwezig in de Vlaamse regering, maar de ervaring en het parcours van minister Crevits én het gewicht van haar bevoegdheden kunnen ons geruststellen.Overigens... wat het Onderwijs betreft, ziet het er naar uit dat ook hier rekening is gehouden met een aantal West-Vlaamse verzuchtingen. De strijders voor de eigenheid van scholen en de verzetsstrijders tegen scholenfusies - we denken onder meer aan het vrij middelbaar onderwijs in Roeselare - zullen in de nieuwe minister van Onderwijs N-VA'er Ben Weyts ongetwijfeld een bondgenoot vinden. Dat de ambities van deze regering voor een klimaatbeleid en voor een armoedebeleid eerder matig zijn - de meerderheid zal dat realistisch noemen, voor de oppositie zullen die ontoereikend zijn - is duidelijk. Daar laat deze regering ook geen twijfel over. Kortom, het akkoord heeft op veel vlakken het voordeel van de duidelijkheid. Voor een ondernemende regio als onze provincie heeft het regeerakkoord meer in petto dan we aanvankelijk vreesden.