"In het masterplan werd een uitbreiding van de gevangenis van Ieper met 56 plaatsen goedgekeurd en ook alle bestaande cellen zouden gerenoveerd worden. De werken zouden starten in 2021", zegt Bercy Slegers. "De werken zullen twee jaar duren en de kostprijs van de werken...

"In het masterplan werd een uitbreiding van de gevangenis van Ieper met 56 plaatsen goedgekeurd en ook alle bestaande cellen zouden gerenoveerd worden. De werken zouden starten in 2021", zegt Bercy Slegers. "De werken zullen twee jaar duren en de kostprijs van de werken zijn geschat op 10,5 miljoen euro. Gedetineerden krijgen in Ieper dus eindelijk een betere huisvesting", zegt Bercy Slegers uit Wervik.Daarnaast vroeg Slegers of er al geweten is naar welke gevangenissen de gedetineerden en het personeel herplaatst zullen worden. Over het personeel heeft in juni al een vergadering plaatsgevonden. "Een eerste stap zal zijn dat het personeel tewerkgesteld kan worden in de andere Oost- en West-Vlaamse gevangenissen. Een kleine ploeg zal wel ter plaatse blijven. De personeelsleden worden hierin geconsulteerd en er zal worden getracht maximaal rekening te houden met hun voorkeuren", aldus Bercy Slegers. Ook de gedetineerden zullen verspreid worden over andere gevangenissen. Deze oefening zal begin 2021 gebeuren. Voor de beklaagden zal er wel overleg met de gerechtelijke overheden moeten worden gepleegd: "Het is belangrijk dat de verplaatsingen van en naar het werk voor personeelsleden, alsook voor de familie van gedetineerden zo beperkt mogelijk is, anders zou twee jaar wel een zware periode kunnen worden", besluit Bercy Slegers. (TOGH)