Welke koers varen de nieuwe burgemeesters aan de Noordzee?

Hannes Hosten

De zesjarige storm van zondag 14 oktober hield behoorlijk huis aan de kust. Minstens vijf van de tien kustgemeenten krijgen een nieuwe burgemeester en misschien gaat in Oostende ook nog Johan Vande Lanotte voor de bijl. Veranderen vijf (of zes) nieuwe kustburgemeesters het kustbeleid? Varen ze een eensgezinde koers of kiest elk zijn eigen schuitje? Steve Vandenberghe, Bredens burgemeester en voorzitter van het kustburgemeestersoverleg, roept zijn collega’s op om aan één zeel te trekken.

Vijf kustgemeenten doen het vanaf nieuwjaar zeker met een nieuwkomer aan het hoofd: Bram Degrieck in De Panne, Jean-Marie Dedecker in Middelkerke, Wilfried Vandaele in De Haan, Daphné Dumery in Blankenberge en Dirk De fauw in Brugge. De uitkomst van de moeilijke coalitievorming in Oostende is nog niet bekend, maar ook daar is er veel kans op een nieuwe burgervader.

De burgemeesters komen twee- tot driemaandelijks samen in het kustburgemeestersoverleg, dat om de twee jaar door een andere burgemeester wordt geleid. Dit en volgend jaar is burgemeester Steve Vandenberghe van Bredene de voorzitter. “Ik heb het volste vertrouwen in mijn nieuwe collega’s”, zegt hij. “In het begin zal het een beetje inwerken zijn, maar dat zal wel lukken. Ik zie dat heel positief in. Wat ik mijn nieuwe collega’s wil aanraden? Heel simpel. Aan een zeel trekken. Maar dat doen we nu al.”

Gekibbel

Toch zijn de kustburgemeesters het lang niet over alles eens. Zo wordt de jongste, succesvolle editie van Beaufort vaak genoemd als voorbeeld van een goede samenwerking tussen Westtoer en de verschillende kustgemeenten, maar Blankenberge wou wel niet meewerken. Onlangs nog was er heibel omdat Nieuwpoort als enige het Blue Flag-kwaliteitslabel binnenhaalde. Die discussie is (voorlopig?) in de kiem gesmoord met de afspraak volgend jaar allemaal te proberen het label te behalen.

Ik ben voorstander van het afschaffen van de provincies. Met de kustgemeenten zouden we een cluster moeten vormen – Jean-Marie Dedecker

Ander voorbeeld: de kustgemeenten kibbelden jaren over het inzetten van redders aan de kust. Uiteindelijk werd overeengekomen dat er van 15 juni tot 15 september in elke badplaats minstens één redderspost open is, maar buiten die data doet iedereen nog altijd zijn eigen zin. Met alle verwarring die daarbij hoort. Hoe staan de nieuwe burgemeesters tegenover het kustoverleg? Allemaal aan één zeel, of er zo veel mogelijk zelf proberen uit te springen?

Als de burgemeesters met iemand géén last zullen hebben, is het wel met Jean-Marie Dedecker. Tegen zijn imago in misschien, maar de brulboei van de Noordzee is absoluut voor samenwerking. “Ik ben voorstander van het afschaffen van de provincies en het vormen van clusters van bij elkaar horende gemeenten. De kustgemeenten hebben dezelfde economische belangen en moeten op termijn zo’n cluster vormen. We moeten nu al zo veel mogelijk samenwerken, heel zeker.”

Eigen identiteit

Toekomstig burgemeester Daphné Dumery van Blankenberge kijkt er naar uit om samen te werken, maar wil toch haar eigen identiteit behouden. “Het is nuttig om expertise uit te wisselen”, vindt ze. “Toerisme is voor ons allen een belangrijke economische troef, behalve misschien voor Zeebrugge en Oostende, waar je ook de havens hebt. Toch is voor mij een soort ‘kustgewest’ er over.”

Welke koers varen de nieuwe burgemeesters aan de Noordzee?

“Elke kustgemeente heeft zijn eigen identiteit. Er is volgens mij ook een verschil tussen de Oost- en de Westkust. Oostende vind ik de grens. De Oostkust is meer op Brugge gericht, de Westkust meer op Oostende. De mobiliteit is apart voor Oostende en Blankenberge, omdat wij een station hebben. Ook op andere vlakken merk ik een verschillende identiteit. Wij kozen inderdaad om niet mee te doen aan Beaufort en ik stond daar volledig achter. Ons publiek ziet daar de meerwaarde niet van in. En dat moet kunnen.”

Praatbarak

“Het kustburgemeestersoverleg is een heel belangrijk orgaan, maar het mag geen praatbarak worden”, meent Bram Degrieck, de nieuwe burgemeester van De Panne, die het overleg al bijwoonde als schepen van Toerisme. “Er wordt soms veel energie gestopt in gemeenschappelijke standpunten, die dan verwateren. Ik denk aan de strand-reddingsdienst. Eigenlijk doet elk zijn goesting.”

Ik ben altijd voor een zo nauw mogelijke samenwerking geweest als het gaat over gemeenschappelijke problemen of uitdagingen – Wilfried Vandaele

“Ik ben altijd voor een zo nauw mogelijke samenwerking geweest als het gaat over gemeenschappelijke problemen of uitdagingen”, reageert Wilfried Vandaele, vanaf 1 januari burgemeester van De Haan. “Maar voor andere moeten we eigen klemtonen leggen. Ik drong er jaren op aan dat De Haan zou toetreden tot de Intercommunale Kustreddingsdienst (IKWV). Dat is iets wat je gewoon samen moet doen. Als gemeenten hun redders enkele weken extra willen inzetten, kan dat voor mij. Maar de basis moet dezelfde zijn.”

“Ook gezamenlijke toeristische promotie, zeker richting buitenland, en gezamenlijke kunst- en cultuurprojecten als Beaufort, bieden een meerwaarde. Maar we moeten ook eigen accenten kunnen leggen. Zoals het bouwkundig erfgoed en het ongerepte strand in De Haan. Door ons onderling te meten, verhoogt de kwaliteit. Ook het sociaal patroon van de gemeenten verschilt: Bredene die veel jongeren aantrekt, de migratieproblematiek in Oostende… We moeten onze eigenheden koesteren en gebruiken, maar samenwerken rond de gemeenschappelijke belangen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.