“Weinig animo” voor nieuwe bib bovenop Markthuis

De huidige bibliotheek van Houthulst. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Julie Descheppere (N-VA) greep op de gemeenteraad van Houthulst het agendapunt over de jaarrekening aan om een stand van zaken te vragen over de plannen voor een nieuwe bibliotheek. Nadat eerder het gebouw van de BKO op de vrijetijdscampus en een aanbouw bovenop het Markthuis voorgesteld, blijkt uit het antwoord van burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) dat een herbouw of renovatie van de huidige bibliotheek de voorkeur lijkt te krijgen.

Terwijl de gemeenteraad van mei met tien minuten de kortste van de legislatuur was, klokte de gemeenteraad van juni met twee uur af als een van de langste van de legislatuur. Op de agenda stond onder meer de jaarrekening 2021, waarbij burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) een overzicht gaf van de financiële resultaten van de gemeente vorig jaar. “We komen uit op een gecumuleerd budgettair resultaat van 3,028 miljoen euro. Dat is ruim 800.000 euro minder dan het jaar voordien maar dat komt omdat we niet geleend hebben voor onze investeringen. Alles verloopt zoals gepland.”

Bezoldigingen stijgen

De uitgaven van de gemeente bedroegen in 2021 11.139.604 euro, maar daartegenover stonden voor 12.769.808 euro aan inkomsten, wat het exploitatiesaldo bracht op een positief saldo van 1.630.204 euro. In totaal werd er voor 1.796.525 euro geïnvesteerd in 2021. De grootste uitgavepost in de exploitatie-uitgaven zijn de bezoldigingen van het gemeentepersoneel. Die stegen van 4,98 miljoen euro in 2020 naar 5,21 miljoen euro in 2021.

Herinrichting Markt

Raadslid Nick Geers (N-VA) merkte op dat in de jaarrekening het budget voor de herinrichting van de Markt van Houthulst verhoogd werd tot 2 miljoen euro en vroeg hoe dat kwam. “Bij de opmaak van het meerjarenplan moet je eigenlijk al budgetten bepalen zonder dat er al een ontwerp of aanbesteding is, dus dat betekent dat het vooral nattevingerwerk is”, antwoordde de burgemeester. “Ondertussen is er wel al een architect aangeduid, waarvan wij ondertussen wel duidelijke cijfers krijgen.”

Nieuwe bibliotheek

In de marge van de jaarrekening vroeg Julie Descheppere (N-VA) of er al een beslissing werd genomen over de inplanting van de nieuwe bibliotheek. “In het meerjarenplan hadden we de nieuwe bibliotheek voorzien op de vrijetijdscampus omdat dat op dat moment het gemakkelijkste was, maar na het inwinnen van advies kwamen we tot de conclusie dat het beter was om de bib in het centrum te houden”, repliceerde burgemeester Joris Hindryckx (CD&V). “Nu blijven er nog twee opties over. De eerste is de bibliotheek op het Markthuis, maar toegegeven: als bestuur voelen we daar nog weinig animo voor. De tweede optie is het herbouwen of renoveren van de bestaande bibliotheek.”

Parking

Julie Descheppere drong toch aan om ook een verhuis naar de vrijetijdscampus te heroverwegen. “Door de herinrichting van de Markt zullen er al minder parkeerplaatsen zijn. Op de Markt heb je ook al het Huis van het Kind, de CM, bank, het Sociaal Huis… Nu al is het soms moeilijk om parking te vinden. De Markt is ook een financieel duurdere optie.”

Muziekschool

Hindryckx legde uit dat het bestuur al andere ideeën heeft voor het huidige gebouw van de buitenschoolse kinderopvang, dat straks leeg komt te staan door de verhuis van de BKO naar de scholen van Houthulst en Sint-Kristoffel. “We hebben momenteel een redelijk versplinterde muziekschool. Dat is een redelijk groot succes, waardoor de verwachting is dat de muziekschool nog zal groeien. Dat kunnen we niet blijven doen in zaaltjes her en der. Het idee is om de muziekschool te centraliseren op de vrijetijdscampus en dan zou het gebouw van de BKO een mogelijke gratis oplossing kunnen zijn. Dat is een piste die we aan het bekijken zijn. Of het duurder is om de bibliotheek op de Markt te voorzien weet ik niet. Dat zal nog moeten blijken. Wat de parkeerplaatsen betreft, daar zullen we een oplossing voor moeten vinden.” (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.