Weide van Boer Jos uit Reningelst haalt slag thuis op Poperingse gemeenteraad

Veel volk op de gemeenteraad in Poperinge maandagavond. Onder andere een delegatie van de Weide van Boer Jos uit Reningelst was aanwezig om te luisteren naar het standpunt van het stadsbestuur over de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).

Heel wat inwoners kwamen opdagen voor de foto om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de plannen om de weide van boer Jos te verkavelen. © Foto TOGH

In die herziening van het GRS zijn immers zoekzones afgebakend voor nieuwe woongelegenheden in Reningelst. Een van die zoekzones lag in een weide van Boer Jos in het dorpscentrum van Reningelst.

Danny Lefebvre (Open VLD): “Van alle 112 bezwaarschriften waren er 82 die betrekking hadden op de zoekzones voor woongelegenheden in Reningelst. Hieruit blijkt dat er geen draagvlak was voor woningen op de site van de Weide van Boer Jos. We zijn dan ook gelukkig dat het stadsbestuur rekening houdt met de bezwaren en de optie niet heeft gelicht. Zo zie je maar dat het wel degelijk nut heeft om bezwaren in te dienen. De zoekzone die wel wordt gelicht is die in de omgeving van de Kuiperswijk. Maar daar is er slechts ruimte voor 13 woonentiteiten. Dat is een verlies van zeven van de twintig toegewezen woonentiteiten. Dat is jammer in het licht van de leefbaarheid van het dorp. Verder vind ik het ook jammer dat er geen nieuwe woongelegenheden gecreëerd worden in Abele, nu er recent meer werkgelegenheid gecreëerd werd.”

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) stak niet onder stoelen of banken dat hij niet akkoord ging met de bezwaren die ingediend werden in Reningelst. “Ik heb afgeleerd om mensen gelukkig te maken tegen hun goesting. Reningst is de deelgemeente bij uitstek met een groene long en die is beschermd als waardevol landschap. U zegt dat het jammer is dat we er zeven woonentiteiten verliezen, dan moet u consequent zijn. Kiezen is verliezen. Op 8.000 m² kun je geen 20 woningen zetten. De voetbalvelden zijn niet geschikt als alternatief omdat je veel te diep moet insnijden, waardoor het te kostelijk wordt.”

“Wat Abele betreft is het eenvoudig. De hogere overheden hebben Proven, Watou, Krombeke en Reningelst uitgekozen als woondorpen. De gehuchten Sint-Jan ter Biezen en Abele zijn niet geselecteerd. Juridisch is het dus onmogelijk om daar woningen te ontwikkelen”, besloot de burgemeester.

(TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.