Op de gemeenteraad van Veurne kwam de bedrijfsrevisor de jaarrekening AGB Veurne 2014-2015-2016 toelichten.
...