Het raadslid vroeg zich af welke bedoelingen de organisatoren hadden met dit evenement. "Was het bedoeld voor de middenstand of voor de werkzoekenden, mij was dat helemaal niet duidelijk."
...

Het raadslid vroeg zich af welke bedoelingen de organisatoren hadden met dit evenement. "Was het bedoeld voor de middenstand of voor de werkzoekenden, mij was dat helemaal niet duidelijk."Raadslid Magda Deprez was het met die zienswijze helemaal niet eens. Spreker De Bethune was aangekondigd, maar wist niet precies wanneer hij zou komen. Het onderwerp van de voordracht zou gaan over mobiliteit en infrastructuur. Het was helemaal geen saaie bedoening. Bovendien kan raadslid Buyse dat niet weten want hij is heel vroeg vertrokken. "We kregen voor deze organisatie zelfs de steun van VOKA. Voor ons was dit zeker een geslaagde activiteit die we naar de toekomst toe ook frequenter moeten laten doorgaan. Misschien nog dit, wij hadden alle ondernemers uit de streek uitgenodigd die minstens vijf werknemers tewerkstelden."Raadslid Rik Buyse had ook kritiek op het werk van de communicatieambtenaar. Hij zou de uitnodigingen voor de huldiging van de sportlaureaten niet tijdig verstuurd hebben zodat de uitnodigingen te laat bij de betrokken aankwamen. Volgens raadslid Rachida moet er iets misgelopen zijn, maar daar zaten heel zeker geen slechte bedoelingen achter. Er werd ook gepleit om dergelijke momenten beter te timen zodat iedereen er kan aanwezig zijn.(CLY)