"Iedere Poperingenaar betaalt jaarlijks 692 euro belastingen, waarvan 257 euro aanvullende personenbelasting en 360 euro grondlasten. En dat is beduidend minder dan in gelijkwaardige steden. En vorig jaar hadden we een realisatiegraad van 94%", aldus de schepen.
...

"Iedere Poperingenaar betaalt jaarlijks 692 euro belastingen, waarvan 257 euro aanvullende personenbelasting en 360 euro grondlasten. En dat is beduidend minder dan in gelijkwaardige steden. En vorig jaar hadden we een realisatiegraad van 94%", aldus de schepen."We zullen 24,2 miljoen euro lenen, over 20 jaar en aan een gemiddelde rentevoet van 1,1%. Met de autofinancieringsmarge zorgen we voor een stevige buffer", zei Ben Desmyter."We stellen vast dat onze constructieve manier van oppositievoeren leidde tot enkele concrete zaken", zei Bram Meeuw (Open VLD). "Zo vinden we het positief dat er aandacht wordt gegeven aan voorgestelde zaken zoals het sms-parkeren, de autodeelprojecten, de herinrichting van het verlaten spoorwegtraject, de vergroening van onze stad met onder andere de inrichting van de rotondes en de aanpak van sommige pleinen en wegen zoals de Kleine Markt in Watou en de Vaux-sous-Chèvremontstraat", aldus nog Meeuw."We moeten echter wel vaststellen dat de totale geconsolideerde financiële schuld van de stad, het OCMW en AGB die eind 2013 nog 31,7 miljoen bedroeg gedurende de vorige legislatuur steeg tot ongeveer 47,4 miljoen, en dat deze ondanks de schuldafbouw binnen OCMW en AGB, zal stijgen tot ongeveer 49,3 miljoen eind 2025, dit inderdaad uitgaand van een 100% realisatiegraad. We beseffen dat er inderdaad heel wat geïnvesteerd wordt op vele vlakken, dat geld lenen momenteel zeer interessant is en dat er gedurende de komende jaren nog heel wat wijzigingen zullen plaatsvinden binnen dit meerjarenplan, maar toch blijft het knipperlicht van deze hoge financiële schuld boven onze stad branden", zei Bram Meeuw. "Bijkomend 37,4 miljoen investeren en bijkomend 24 miljoen lenen, zonder stijgende belastingen zo stellen jullie ook herhaaldelijk. Het klopt, het tarief van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen stijgen niet. Maar een aantal belastingen en retributies stijgen heel duidelijk wel. Ik verwijs naar de algemene gemeentebelasting die stijgt, alsook de belasting op onbebouwde gronden en omgevingsvergunningen, de terrassen enz. Wat ons vooral ook opvalt is die boete van 100 euro voor de Horeca bij laattijdige aangifte van de logietaks", zei partijgenoot Johan Lefever.Volgens schepen van Toerisme Marjan Chapelle (Samen) gaat het steeds om dezelfde 'slechte leerlingen', slechts een stuk of vijf.Schepen Ben Desmyter stelde dat de algemene gemeentebelasting niet meer was aangepast sedert 2002. "Reken alleen maar eens de indexering uit! Dan kan je moeilijk spreken van een stijging", zei de schepen."Een groot probleem dat op ons afkomt is de 'vergrijzing' en 'de verzilvering' van de bevolking: tegen 2027, zal 1 op 4 inwoners ouder zal zijn dan 65 jaar, dit zijn 5.000 mensen. We zullen ons moeten klaarmaken om ook de meest hulpbehoevenden nog meer te ondersteunen. We moeten ons dus zoveel mogelijk inspannen om jonge mensen hier te houden, en jonge gezinnen naar hier te lokken. Ondanks de agressieve bouwpolitiek zijn er nu 748 inwoners minder dan in 2009.", aldus Johan Lefever."Wat de Vroonhofsite betreft: tegen 2025 zal er nog geen steen gelegd zijn, ondanks de nieuwe investeringen en leningen. In 2026 begint het pas en zal de bestuursploeg dan de nodige financiering vinden die draagbaar blijft voor de stad?" vroeg Johan Lefever.Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) antwoordde dat men steeds op minimum vijf jaar moet rekenen voor de goedkeuring en subsidie van de hogere overheid. "We verwachten een zwaar archeologisch onderzoek op de Vroonhofsite, want daar stond de proosdij en is Poperinge ontstaan. Dan moeten de ontwerpers aan de slag, en moet er eerst de wegenis komen, voor men kan beginnen bouwen", zei de burgemeester. (AHP)