Vroegere site Vandezande in Esen krijgt woonfunctie

Redactie KW

In de toekomst komen er huizen op de vroegere site Vandezande in Esen. Dat was te horen op de gemeenteraad in Diksmuide.

Op de Diksmuidse gemeenteraad van maandagavond 24 november stond het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de herbestemming van de vroegere site Vandezande in Esen op de agenda. De plek werd verlaten nadat het bedrijf zich vestigde op het nieuwe bedrijventerrein in Kaaskerke. “Aangezien er in de omgeving van de site in Esen vooral woningen staan, is de toenmalige bedrijvigheid daar niet meer wenselijk”, aldus schepen Eric De Keyser (SP.A-Open). Daarom wordt er gekozen voor een nieuwe bestemming.

Het gaat om een oppervlakte van ongeveer een hectare. “Het is nu de bedoeling om het openbaar onderzoek te organiseren en achteraf het RUP ter definitieve goedkeuring aan deze raad voor te leggen”, aldus Eric De Keyser. “Dit RUP geeft opnieuw de mogelijkheid om bijkomende huisvesting te realiseren, op een gunstige ligging, zowel dicht bij het centrum als bij Esen. Binnen de projectzone is het de bedoeling om een globaal woonproject te realiseren met eengezinswoningen. Langs de gewestweg zouden appartementen kunnen worden toegelaten.”

(TVDA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.