Vragen rond de aanwerving van kabinetsmedewerkers

Philippe Mingels (Groen) had tijdens de gemeenteraad vragen bij de manier waarop de aanwerving is verlopen en over het nut ervan. © SLW
Redactie KW

Bij aanvang van de nieuwe legislatuur werden drie kabinetsmedewerkers aangesteld, een voor ieder fractie van de meerderheid. Philippe Mingels (Groen) had tijdens de gemeenteraad vragen bij de manier waarop de aanwerving is verlopen en over het nut ervan.

Philippe Mingels komt terug op wat hij las in de beslissing van het schepencollege van 9 januari, de aanwerving van drie beleidsmedewerkers. Een per fractie in de meerderheid (SP.A, Open VLD en N-VA). “Er werd geen enkele verantwoording voor die principiële beslissing meegegeven”, zegt raadslid Mingels. “Er werd enkel een maximale kostprijs op jaarbasis gegeven bij aanwerving: 61.055 euro of het equivalent van voltijdse tewerkstelling op jaarbasis in salarisschaal B2 met 15 jaar geldelijke anciënniteit. Hopelijk staat dit geen aanwerving van andere aanwervingen in de gemeente in de weg.”

“Het is een weloverwogen keuze om deze mensen aan te stellen”, aldus schepen Declercq. “Twee van de drie werken trouwens niet voltijds, we houden het budget in het oog.”

Menen is geen Kortrijk

“U hebt het voortdurend over Team8930”, stelt raadslid Mingels. “Maar nu blijkt dat jullie per meerderheidspartij iemand hebben aangeworven. Dat getuigt eerder van een partijgelinkte visie, niet van een teamvisie. Bovendien noemt u ze collega’s? Zijn het wel collega’s? Behalve dat hun wedde uit de stadskas komt, is er geen enkele andere reden voor het gemeentepersoneel om hen collega te noemen. Ik stel me vragen bij de manier waarop de aanwerving is gebeurd. Er zijn geen examens uitgeschreven geweest. Is het een goede zaak? De toekomst zal het uitwijzen. In Kortrijk werkt het, maar we kunnen de twee steden niet vergelijken.”

“Het zijn collega’s want we werken samen aan een project”, antwoordt schepen Declercq. “Ik ben nu al overtuigd dat het een goede zaak is, zij denken inhoudelijk mee. Zij kunnen onder meer een netwerk uitbouwen waardoor wij sneller op de hoogte zullen zijn van eventuele mogelijke subsidies. de beslissing om kabinetsmedewerkers aan te stellen was ingegeven door een grote wens aan extra beleidsondersteuning.”

(SLW)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.