In het artikel op Apache wordt onder meer een mail gepubliceerd van de expert duurzaamheid, waarin hij aan het stadsbestuur meldt dat hij zich niet akkoord kan verklaren met het ontwerp van verslag tot aanduiding voorkeursbieder, zoals dat werd opgesteld door een juriste die door het stadsbestuur was aangesteld. "De punten in het ontwerpverslag reflecteren niet het verschil tussen de twee aanbieders voor het onderdeel duurzaamheid. THV heeft de duurzaamheidsmeter (...) wel ingevuld, maar engageert zich in zijn BAFO (Best and Final Offer) op geen enkele wijze om dat ook te realiseren. Tijdens de voorstelling van hun BAFO hebben zij op geen enkel ogenblik naar het onderdeel duurzaamheid verwezen", zo schrijft hij.
...