Volgens de deontologie van de rechter zijn dergelijke telefoontjes "not done". Hij nam daarover duidelijk standpunt in tijdens zijn speech bij de eedaflegging van twee plaatsvervangende raadsheren, maandag op het hof van beroep.
...