Voormalig schepen Niko Geldhof schuldig aan gesjoemel met verkiezingsuitgaven

De politicus had de vrijspraak gevraagd, maar de rechter achtte alle feiten bewezen. Geldhof kreeg wel de gunst van de opschorting.

Niko Geldhof (38), voormalig SP.A-schepen in Oostende is dinsdagochtend in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan gesjoemel bij de aangifte van zijn uitgaven voor zijn kiescampagne in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Geldhof gaf meer uit dan wettelijk toegelaten maar verdoezelde dit door schriftvervalsing te plegen bij zijn aangifte.

Klacht van N-VA

Het onderzoek naar zijn handel en wandel kwam er nadat de lokale N-VA in februari 2013 een klacht indiende bij de onderzoeksrechter. Eerder werd Niko Geldhof door de raad voor verkiezingsbetwistingen al drie maanden geschorst omdat hij te veel geld had gespendeerd aan verkiezingspropaganda. Dit gebeurde via een omweg. Zo prijkte hij op de affiches van evenementen die georganiseerd werden door de Wijkwerking Hazgras, een door de stad Oostende gesubsidieerde vzw waar hij toen nog voorzitter van was. Voor de evenementen Soirée Rouge en het Schlagerfestival liet hij advertenties plaatsen in het weekblad Tips. Volgens Geldhof waren dit geen verkiezingsuitgaven, maar kosten voor periodieke manifestaties. Volgens de rechter hadden de evenementen een duidelijk politiek karakter en moeten de uitgaven wel degelijk als verkiezingsuitgaven beschouwd worden. Geldhof trakteerde bovendien met een glas cava op de Soirée Rouge en betaalde de factuur via zijn vennootschap. Ook zijn magazine Niko Samen wordt door de rechter als verkiezingspropaganda aanzien. “Het gedrag van de beklaagde ondermijnt het broze vertrouwen van de kiezer in de politiek en getuigt van een gebrek aan respect voor de andere verkiezingskandidaten”, aldus de rechter.

Euro morele schadevergoeding

Björn Anseeuw, Vlaams parlementslid en voorzitter van N-VA Oostende, stelde zich samen met twee partijgenoten burgerlijke partij. Ze kregen een euro morele schadevergoeding toegekend van de rechter, die het gedrag van Geldhof als ‘concurrentievervalsend’ bestempelde. Ook de stad Oostende kreeg een euro morele schadevergoeding toegekend omdat Geldhof de stad in een slecht daglicht stelde ‘omringd met een gezweem van vriendjespolitiek’.

Niko Geldhof hield altijd vol dat hij zich van geen kwaad bewust was. Het intentioneel element van de tenlasteleggingen was volgens de verdediging dan ook niet bewezen. Maar volgens de rechter had hij als politicus en bachelor in de rechten zeer goed moeten beseffen dat zijn handelen onwettig was.

Persoonlijke hetze

Niko Geldhof zette begin oktober een stap terug ten voordele van titelvoerend schepen Johan Vande Lanotte. Hij stapte ook op als gemeenteraadslid. “Hopelijk stopt hiermee deze persoonlijke hetze die al bijna 26 maanden aan de gang is en kan iedereen zijn energie weer in constructieve zaken steken. Zalige kerst en een prettig nieuwjaar”, reageert Niko Geldhof in een persbericht.

(AF)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.