Els Morlion (CD&V) herinnerde zich dat het ongeveer vijf geleden moet geweest zijn dat op vraag van de dorpsraad van Hollebeke de toenmalige schepen van Openbare Werken en het hoofd van de technische dienst op werkbezoek kwamen naar de Kortewildestraat. "Tijdens dit bezoek werd met de buurt overeen gekomen om op voorstel van de technische dienst aan de zijde met de onpare nummers de voetpaden te vervangen door gras en aan de kant met d...

Els Morlion (CD&V) herinnerde zich dat het ongeveer vijf geleden moet geweest zijn dat op vraag van de dorpsraad van Hollebeke de toenmalige schepen van Openbare Werken en het hoofd van de technische dienst op werkbezoek kwamen naar de Kortewildestraat. "Tijdens dit bezoek werd met de buurt overeen gekomen om op voorstel van de technische dienst aan de zijde met de onpare nummers de voetpaden te vervangen door gras en aan de kant met de pare nummers de voetpaden volledig te vernieuwen", aldus Els Morlion. "Iedereen was akkoord. Alleen moesten we nog wachten op het beëindigen en opleveren van de werken aan de Chicoreistraat straat. Ondertussen zijn deze werken al een eindje achter de rug. Eind augustus werd opnieuw de vraag gesteld aan de algemene directeur. Er kwam een mooi antwoordje terug waarin een nieuw voorstel van aanpak voetpaden werd gedaan. Aan de kant van de pare nummers zouden de opritten vernieuwd worden en zouden de restvakken in groenzone aangelegd worden. Aan de kant van de onpare nummers zouden de voetpaden heraangelegd worden. Men zou dit nieuw voorstel eens komen voorstellen aan de bewoners tijdens een bewonersvergadering. Waarom werden de overeengekomen plannen gewijzigd? En wanneer wordt deze bewonersvergadering gepland?""De werken waren gegund, maar nooit uitgevoerd door van de realisatie van de nieuwe verkaveling Cichoreistraat", antwoordde schepen van Open Domein Ives Goudeseune (SP.A). "Ondertussen bereikten ons signalen van bewoners uit de Kortewildestraat dat het voorstel om slechts aan de kant van de pare nummers een voetpad aan te leggen en een groenzone aan de onpare nummers toch niet zo'n goed voorstel bleek. Ook de termijn tussen aanbesteden, gunnen en uitvoeren is wel heel groot geworden en daarom ook werd de vorige aanbesteding stopgezet en werd dit dossier voorlopig nog niet uitgevoerd. Op basis van deze overwegingen besloot het college voorlopig niet over te gaan tot uitvoering van het oorspronkelijk plan, maar een nieuw bewonersoverleg te organiseren. Begin volgend jaar bevragen we de bewoners uit de Kortewildestraat, niet gebonden aan de voorgaande voorstellen en kunnen we in principe starten vanaf een wit blad." (TOGH)