N-VA behaalde geen enkele zetel en CD&V, dat sinds tientallen jaren in de oppositie zat, diende geen lijst meer in. Burgemeester Stephan Mourisse (LVP) blijft voorzitter van de gemeenteraad, en wordt het ook van de raad voor maatschappelijk welzijn. Bram Coppein (LVP) behoudt zijn schepenzetel, en partijgenoot Marnick Lauwers (LVP, vroeger onafhankelijk) wordt nieuwe schepen. Gerda Goubeir (LVP) is voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, lid van het vast bureau en meteen ook toegevoegd schepen.
...

N-VA behaalde geen enkele zetel en CD&V, dat sinds tientallen jaren in de oppositie zat, diende geen lijst meer in. Burgemeester Stephan Mourisse (LVP) blijft voorzitter van de gemeenteraad, en wordt het ook van de raad voor maatschappelijk welzijn. Bram Coppein (LVP) behoudt zijn schepenzetel, en partijgenoot Marnick Lauwers (LVP, vroeger onafhankelijk) wordt nieuwe schepen. Gerda Goubeir (LVP) is voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, lid van het vast bureau en meteen ook toegevoegd schepen.De raadsleden zijn samen precies 600 jaar oud. De gemiddelde leeftijd bedraagt 46 jaar. De jongste (Nele Debergh) is 24 jaar, de oudste (Luc Derdaele) 62 jaar. Van de acht mannen en vijf vrouwen komen er vier uit Westvleteren, vier uit Oostvleteren en vijf uit de grootste deelgemeente Woesten.De burgemeester las de voorwaarden voor om lid te worden van de gemeenteraad. Bij 'De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben' had hij een schalks lachje over voor de zeer jong ogende Nele Debergh (24 jaar). Gerda Goubeir is dus voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, waar verder haar partijgenoten van de LVP Linda Allermeersch, Evy Butaye, Jo Decruy en Olivier Vandendriessche deel van uitmaken. Voor Vleteren Actief zijn dat Nathalie Parret en Dirk Sucaet (beiden voorheen CD&V). Ook zij mochten in handen van burgemeester Stephan Mourisse de eed afleggen. Olivier Vandendriessche was hiervan blijkbaar niet op de hoogte, en kwam pas binnen toen de receptie begon.Franky Berten (LVP) werd voorgedragen als lid van de politieraad Arro Ieper. Eerste opvolger is Bram Coppein, tweede opvolger Ria Van Lerberghe. De burgemeester beloofde om Franky niet aan te spreken als 'Herr Flick'. Burgemeester Stephan Mourisse zei ervan overtuigd te zijn dat de raad op een constructieve manier zal samenwerken, en hoopte op 'gezellige' vergaderingen. Tot slot kregen alle aanwezige raadsleden een informatiepakket van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. De vijftien aanwezigen in het publiek mochten achteraf meegenieten van een receptie.De vergaderingen van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben voortaan plaats op de laatste woensdag van de maand. Voor januari wordt dat dus woensdag 30 januari om 19.30 uur. Tot nu toe was de gemeenteraad steeds de voorlaatste maandag van de maand gepland om 20 uur.(AHP)