Met het spreekrecht krijgen burgers net voor de start van de gemeenteraad vijf minuten de tijd om voor alle raadsleden te spreken. "We kloppen al jarenlang bij de stad aan om maatregelen te nemen tegen het toenemende verkeer en de overdreven snelheid in onder andere de Mezegem- en Manestraat", staken Romy en Ellen van wal. "Dit bleef steeds zonder daadwerkelijk resultaat...

Met het spreekrecht krijgen burgers net voor de start van de gemeenteraad vijf minuten de tijd om voor alle raadsleden te spreken. "We kloppen al jarenlang bij de stad aan om maatregelen te nemen tegen het toenemende verkeer en de overdreven snelheid in onder andere de Mezegem- en Manestraat", staken Romy en Ellen van wal. "Dit bleef steeds zonder daadwerkelijk resultaat. Het sluipverkeer neemt sinds een aantal jaren toe. Mensen zijn op zoek gegaan naar alternatievere wegen en rijden nu via Kachtem naar hun bestemming. Dat leidde niet alleen tot overdreven snelheid, maar sinds januari 2018 zijn er effectief ook 24 ongevallen gebeurd. Acht daarvan vonden in de voorbije vier weken plaats."De dames lanceerden daarop een voorstel. "We hebben een eigen circulatieplan opgemaakt, gecombineerd met structurele maatregelen, zoals wegversmallingen, drempels en een veilige fietsinfrastructuur. Ondanks onze vraag om antwoord van de stad bleven we lang op onze honger zitten. Daarom waren we genoodzaakt het spreekrecht aan te vragen."Mobiliteitsschepen Caroline Maertens (N-VA) nuanceert een paar zaken. "We zijn meermaals in gesprek met de buurt geweest, er kwam een proefopstelling en een plaatsbezoek. Sommige zaken hebben we op hun haalbaarheid getoetst, maar onze verkeersdeskundige oordeelde dat sommige zaken niet haalbaar of ronduit gevaarlijk zijn. Zo zijn rijbaankussens technisch niet mogelijk. Cijfers wijzen ook uit dat het aantal beboetbare overtredingen meer dan gehalveerd is. Amper 2,3 procent van de 1.130 wagens is daar beboet. Wij doen alle mogelijke inspanningen om de verkeersveiligheid te garanderen en zullen dit ook blijven doen met alle mogelijke middelen maar soms zijn er grenzen aan wat mogelijk is. We gaan dit wel bovenlokaal bespreken, want er zijn ook andere instanties op die wegen verantwoordelijk voor de infrastructuur."(VADU)