Dinsdagavond op de gemeenteraad werd de burgemeester al door eerste schepen Enigo Vandendriessche (SP.A) van zijn eigen meerderheid openluk teruggefloten na zijn slechte communicatie. Maar daar bleef het niet bij. Eén dag later stuurde SP.A. ook een persnota rond, waarin de partij duidelijk vermeldt dat ze heel ongelukkig is over de gevoerde communicatie. "Op die manier kwam Ingelmunster over als een kille, asociale gemeente waar vluchtelingen niet welkom zijn. Deze communicatie kwam trouwens niet vanuit de gemeente, maar van de burgemeester. We zijn heel ongelukkig, want Ingelmunster is helemaal niet de kille gemeente waar vluchtelingen niet welkom zijn. Op vandaag vangen we al 50 mensen op. Dit is veel meer dan wat andere vergelijkbare gemeenten doen."
...

Dinsdagavond op de gemeenteraad werd de burgemeester al door eerste schepen Enigo Vandendriessche (SP.A) van zijn eigen meerderheid openluk teruggefloten na zijn slechte communicatie. Maar daar bleef het niet bij. Eén dag later stuurde SP.A. ook een persnota rond, waarin de partij duidelijk vermeldt dat ze heel ongelukkig is over de gevoerde communicatie. "Op die manier kwam Ingelmunster over als een kille, asociale gemeente waar vluchtelingen niet welkom zijn. Deze communicatie kwam trouwens niet vanuit de gemeente, maar van de burgemeester. We zijn heel ongelukkig, want Ingelmunster is helemaal niet de kille gemeente waar vluchtelingen niet welkom zijn. Op vandaag vangen we al 50 mensen op. Dit is veel meer dan wat andere vergelijkbare gemeenten doen.""Op maandag (nog voor het omstredenFacebook-bericht van de burgemeester, red.) schreven we met het schepencollege een brief naar de bevoegde staatssecretaris en minister, waarin we drie vragen stelden", zegt de SP.A. "Het standpunt dat we dus mee goedkeurden op het schepencollege was dus niet Vluchtelingen niet welkom in Ingelmunster, maar wel De federale regering moet de inspanningen die het vraagt aan de gemeenten op een eerlijke manier verdelen.", besluit de SP.A.Geheime OCMW-zittingOok de CD&V-oppositie liet van zich horen in een persnota. "Onze fractie kon tijdens de gemeenteraad duidelijk vaststellen dat de burgemeester in zijn beslissing niet werd gevolgd door zijn eerste schepen Enigo Vandendriessche van SP.A. Ook schepen Wilfried Vanacker, lid van PVDA, werd geraadpleegd, maar hij werd het zwijgen opgelegd door de burgemeester. Wilfried had ook duidelijk moeite met het standpunt van de burgemeester.""We stellen vast dat de burgemeester nog altijd uitvluchten zoekt om zijn neen-standpunt te laten indekken door onze OCMW-fractie van maandagavond. Dat is een formele leugen. De burgemeester zelf had kennis van zijn weigering om een bevel van de bevoegde staatssecretaris van de Federale Regering uit te voeren via Facebook op maandag 21 december om 13.38 uur. De OCMW-raad vergaderde op maandag om... 20 uur. De burgemeester toonde die brief in geheime zitting. De burgemeester is behoorlijk ongehoorzaam om een bevel van de Federale Regering niet op te volgen. De burgemeester is in de onwettelijkheid om informatie te geven uit de geheime zitting van de OCMW-raad, enkel en alleen om zich in te dekken voor de problemen die hij blijkbaar veroorzaakt heeft in zijn eigen coalitie"."Schuld van de pers !"En wat deed burgemeester Kurt Windels met zijn meerderheid al ? Zopas stuurde zijn partij De Brug een mail rond met als titel 'Ingelmunster warmer dan pers laat uitschijnen'. Net zoals op de gemeenteraad, wordt ook nu weer de pers geviseerd, alhoewel het niet de pers, wél de burgemeester zelf is die een dergelijk bericht op zijn Facebook zette op maandagnamiddag jl. Het was ook niet de pers die uitspraken daarover deed, wel de burgemeester in de media. In De Brug-brief staat er ook bij dat 'Vreemdelingen wél welkom zijn in Ingelmunster.'Op het einde van de gemeenteraad vroeg CD&V om een nieuw persbericht op te maken voor de nationale media. Omdat de burgemeester daar niet direct wilde op ingaan, beloofde Dirk Debaere (voorzitter van de gemeenteraad en N-VA'er) wel een objectief en correct persbericht te maken. Dit gebeurde echter nog niet. De meerderheid bezorgde aan ons enkel een copie van de brief die ze doorstuurden naar de bevoegde staatssecretaris en minister, waarin ze met het schepencollege enkele vragen stelden of de brief die op maandagvoormiddag in het schepencollege werd besproken en samengesteld. "Imagoschade"Toekomstig OCMW-voorzitter Dries Couckuyt (SP.A) stuurde al een mail rond naar de OCMW-personeelsleden, waarin hij ook stilstond bij de manier waarop Ingelmunster op een negatieve manier in de media werd vermeld. "Een spijtige zaak, want de werkelijkheid is dat we ontzettend veel doen voor de vluchtelingen. Na het voorbije, warme weekend waar Ingelmunster toonde dat het wel degelijk een hart heeft, zorgt dit voor imagoschade. Daarnaast vind ik dat deze berichtgeving afbreuk doet aan het schitterende werk dat jullie verrichten. Het is dan ook niet fijn dat door deze berichtgeving de indruk ontstaat dat jullie werk wordt ondergewaardeerd....". (Patrick Depypere)