Burgemeester Stephan Mourisse (LVP): "Onder meer ook Poperinge, Alveringem en Koekelare keurden de motie goed, net als het Westhoekoverleg. In de motie wordt ook de intrekking en/of aanpassing van het instrument 'Mobiscore' toegevoegd. Nu wordt de focus volledig gelegd op de grootsteden. De kleine gemeenten ondervinden erg veel nadeel via de lagere financiering van het Gemeentefonds. Maar de mensen uit de grote steden komen wel naar hier voor hun recreatie. Wij zijn dus vooral tegen di...