Vlaams regeerakkoord zal bij de provincie West-Vlaanderen 140 banen kosten

Dit zegt eerste gedeputeerde Guido Decorte (CD&V), die met verbijstering kennis nam van de inhoud van het Vlaams akkoord naar de provincies toe, maar strijdbaar blijft : “Wij zullen maximaal vechten voor het lot van de 140 mensen die, als alles loopt zoals men nu aankondigt, in de komende jaren onze organisatie zouden moeten verlaten.”

© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

“Voor alle duidelijkheid : de provincies worden niet afgeschaft”, onderstreept Guido Decorte (CD&V). “Wél in het regeerakkoord staat dat de provincies niet langer meer persoonsgebonden materies mogen uitoefenen. Concreet wil dit zeggen : geen bevoegdheden meer op het vlak van welzijn (inclusief jeugd), cultuur en sport. Materies waar wij jaarlijks tussen de 25 en de 35 miljoen euro aan spenderen, en waar zo’n 140 van onze personeelsleden zich dagelijks voor inzetten.”

Ook provinciale opcentiemen naar Vlaanderen

Met deze bevoegdheden zal de provincie van hogerhand ook het bijhorende geld worden ontnomen, en hiervoor heeft Vlaanderen een ingenieus systeem in petto. Guido Decorte : “Het Vlaams regeerakkoord bepaalt dat de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing in de toekomst rechtstreeks naar Vlaanderen zullen vloeien, en dat Vlaanderen ons dan een dotatie zal geven om de taken uit te voeren die we wél nog mogen behartigen : de zogenaamde grondgebonden materies. Maar zelfs op dat deel zullen ze een inhouding doen, bij wijze van algemene besparing.”

Eerst de gemeenten, dan pas Vlaanderen

Grote vraag bij dit alles is natuurlijk : als de provincie die materies niet meer behartigt, wie dan wel ? Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) stelt dat dit in eerste orde de steden of gemeenten moeten zijn. De stad Waregem bijvoorbeeld voor het museum B-Part, of de stad Brugge voor het nieuwe Olympische zwembad. Als een project te groot of te zwaar is voor een bepaalde stad of gemeente, kan het doorgeschoven worden naar een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Pas in derde orde zal de Vlaamse overheid zelf overnemen. Of kan er gewoon beslist worden dat de taak of dienst niet meer uitgevoerd wordt.

In hoeverre al die gemeenten staan te springen om dat er allemaal bij te nemen en hoe dit allemaal zal lopen qua financiering en overname van personeel, dat is op vandaag nog allemaal koffiedik kijken, want dit soort overleg moet allemaal nog opgestart worden. En hoe het allemaal verder moet met een aantal structurele subsidies die de provincie momenteel uitkeert (250.000 euro per jaar voor de kustreddingsdienst bijvoorbeeld, of 7 miljoen voor de vzw Unie-K, die homes en voorzieningen runt voor mensen met een handicap) is ook nog helemaal niet duidelijk.

1 januari 2017 ?

Waarmee we meteen aan de volgende grote vraag toe zijn : welke timing houdt de Vlaamse overheid voor ogen voor deze grootse ontmantelingsoperatie ? Guido Decorte : “Veel concreets hebben we hier nog niet over vernomen. Er is ons wel al meegedeeld dat we vanaf 2015 best al geen aandeel van het provinciefonds meer inschrijven in onze begroting. Er was ook al geopperd dat de overheveling per 1 januari 2016 zou plaatsvinden, maar op het debat over de septemberverklaring gisteren had minister Homans het over 1 januari 2017 als streefdatum.”

“We zijn in elk geval sterk vragende partij om zo snel mogelijk een antwoord te krijgen op al onze vragen”, aldus Guido Decorte, “want iedereen begrijpt dat deze gang van zaken heel grote onrust veroorzaakt bij ons personeel. Al blijf ik ervan uitgaan dat wie een bevoegdheid van ons overneemt, ook het personeel mee overneemt.”

Wat wél al duidelijk is, is dat er vanaf december 2018, bij de volgende legislatuur, maar 36 (in plaats van 72) provincieraadsleden meer zullen zijn, en vier gedeputeerden in plaats van zes.

(JRE)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.