Vanmorgen kwamen een 16-tal mensen van Vlaams Belang en Voorpost postvatten aan de schoolpoort. Om de rust te bewaren en de leerlingen vrije doorgang naar school te geven was de politie zone Polder al vroeg ter plaatse. Er was politie aan het kruispunt Cardijnlaan/Woumenweg bij de verkeerslichten en bij alle ingangen van de school was er veel blauw aanwezig.
...

Vanmorgen kwamen een 16-tal mensen van Vlaams Belang en Voorpost postvatten aan de schoolpoort. Om de rust te bewaren en de leerlingen vrije doorgang naar school te geven was de politie zone Polder al vroeg ter plaatse. Er was politie aan het kruispunt Cardijnlaan/Woumenweg bij de verkeerslichten en bij alle ingangen van de school was er veel blauw aanwezig.De betogers hadden een spandoek bij met de tekst 'Stop islamisering' en deelden flyers uit aan de leerlingen die naar school kwamen. Flyers die door heel wat leerlingen werden geweigerd. Verschillende leerlingen begrepen de commotie rond hun uitstap niet. "We gaan een moskee bekijken. Dat is niet om moslim te worden wel om het gebouw te zien. Het is iets dat we op school al vele jaren doen waarom zou het nu ineens niet meer mogen?"Bij een ander groepje klonk het als volgt. "Als we op reis gaan, dan gaan we ook wel eens een kerk, moskee of andere plaats van een geloofsgemeenschap. Dus waarom zou dat nu niet kunnen?"Eén leerling kwam naar school gehuld in de Vlaamse Leeuw en werd gevraagd om zijn vlag op te bergen. De ouders die meekwamen met hun kinderen waren meestal mee omdat ze schrik hadden dat er iets zou gebeuren.De alleenstaande moeder Sabine Dejonghe hield haar zoon thuis . "Mijn zoon ligt in bed, hij gaat vandaag niet mee. Hij wil dat ook niet. Het is ongehoord dat ze jonge mensen verplichten om naar een moskee te gaan. Wordt er al niet genoeg gevochten? En wij maar betalen voor die moslims. Mijn zoon is de enige van zijn klas die niet meegaat. Hij zal strafstudie krijgen omdat hij voor zijn mening uitkomt, hoe eerlijk is dat? Waar is dan nog het recht van de leerling op een eigen mening", klinkt het bij Sabine. In een geschreven reactie laat directeur Bart Laleman het volgende weten: "Onze school gaat met onze vijfdejaars een studiebezoek brengen naar het Fort van Breendonk en een moskeebezoek in Mechelen. Onze school heeft reeds een lange traditie in het organiseren multiculturele projecten. Deze studiereis past in het kader van herinneringseducatie en het leren omgaan met een diversiteit aan geloofsovertuigingen. Deze uitstap maakt deel uit van ons leerplan rooms-katholieke godsdienst en ook maakt het deel uit van de realisatie van de interlevensbeschouwelijke competenties waarbij er naast het lesgeven ook projecten moeten worden opgezet. Het sluit aan bij het opvoedingsproject van de school. Wij proberen onze leerlingen dagelijks de normen en waarden van een katholieke dialoogschool bij te brengen. We willen onze leerlingen helpen opgroeien tot zelfbewuste en geëngageerde burgers, die zich bewust zijn van het verleden en met alle overtuigingen respectvol in dialoog gaan. Nadien zullen zij de opgedane kennis en indrukken in de klas bespreken. Hier zijn nooit negatieve reacties op gekomen. Zowel in de ouderraad, het leerlingenparlement, via rechtstreekse mails of bemerkingen van betrokken ouders. Wij zijn dan ook onaangenaam verrast door de aankondiging van een protestactie van de lokale Vlaams Belang-afdeling aan onze school. Wij betreuren deze stellingname en gaan niet akkoord met de actie, die erop is gericht het dagelijkse leven op onze school te verstoren. Wij zijn "een school die verbindt" en brengen dit ook in de praktijk. Daarom hebben we hen uitgenodigd tot een persoonlijk gesprek, omdat mensen hierover in dialoog moeten kunnen gaan. We doen al het mogelijke om de sereniteit op school te bewaren en de veiligheid van onze leerlingen vrijdagochtend te garanderen. Hiervoor werken wij nauw samen met de lokale politie." De politie die ruim aanwezig was moest vrijwel niet ingrijpen tenzij om de protestanten te manen de ingang vrij te houden. Om toch te vermijden dat er heibel zou zijn bij het vertrekken van de bus, werd niet aan de voorkant van het gebouw vertrokken maar in samenspraak met de politie aan de achterkant van de school die in een andere straat ligt. Al bij al was een minieme protestactie zonder incidenten. De bus is zonder hinder kunnen vertrekken. Bij Vlaams Belang en Voorpost wilde niemand reageren. (ACK)