Filip Deforche (Vlaams Belang) wil dat er aan de stationsomgeving ingegrepen wordt. "Sinds ongeveer twee maanden teistert een bende marginalen onze stationsomgeving", zucht hij. "Er is geen ander woord voor. Het gaat, en ik beroep mij op verschillende getuigenissen, steeds op dezelfde mensen van 'de Carrefour', het Geitepark, de Munt, de bosrand... Het is ook niet de eerste keer dat dit ten berde wordt gebracht in de gemeenteraad. Jammer genoeg krijg ik steeds...

Filip Deforche (Vlaams Belang) wil dat er aan de stationsomgeving ingegrepen wordt. "Sinds ongeveer twee maanden teistert een bende marginalen onze stationsomgeving", zucht hij. "Er is geen ander woord voor. Het gaat, en ik beroep mij op verschillende getuigenissen, steeds op dezelfde mensen van 'de Carrefour', het Geitepark, de Munt, de bosrand... Het is ook niet de eerste keer dat dit ten berde wordt gebracht in de gemeenteraad. Jammer genoeg krijg ik steeds hetzelfde antwoord: 'We zijn ermee bezig'. De wijkagent, de straathoekwerkers, gemeenschapswachten... ze zijn er allemaal mee bezig. Maar er gebeurt niets. De mensen die voor overlast zorgen in en rond het station, zijn nochtans bekend.""De voorbije weken ging het in stijgende lijn, vooral op het stationsplein zelf: verbaal geweld - roepen naar mensen, hen uitschelden -, openbare dronkenschap, wildplassen, gooien met flessen naar elkaar...Ik heb niets tegen de wijkagent, de straathoekwerker of de gemeenschapswacht: ze doen wellicht allemaal hun taak, maar er gebeurt niets. Dan moet de politiek tussenkomen en het overnemen. Er moeten regels gemaakt worden of bestaande regels eindelijk eens toepassen. Ook de horeca-uitbaters trekken aan de alarmbel. Wat zal het stadsbestuur doen om dit de wereld uit te helpen? Wat nu gebeurt, is een centrumstad als Roeselare onwaardig."Burgemeester Kris Declercq (CD&V) reageert formeel. "De problemen zijn ons bekend. Stellen dat er niks gedaan wordt, moet ik tegenspreken. De resultaten kunnen echter niet op korte termijn zichtbaar zijn. Het gaat om een zestal mensen die voor deze problematiek zorgen en zich regelmatig verplaatsen rond het station. We voeren nu een meersporenbeleid. Je kan niet enkel repressieve maatregelen nemen. Een plaatsverbod is mogelijk, maar daarvoor moet je een dossier samenstellen en dat kost tijd. We willen die mensen ook begeleiden. Hen een dak boven het hoofd geven en hen zo normaal laten inschakelen in de samenleving. Dat doen we met de straathoekwerker en door hen aan te spreken. Dit vergt allemaal erg veel tijd, maar we laten dit niet los."Filip Deforche krijgt het laatste woord: "Je kan mensen oppakken op basis van bijvoorbeeld openbare dronkenschap of wildplassen. En welk beeld zien mensen die per trein naar Roeselare komen als eerste? Dit kan echt zo niet verder."