Wouter Vermeersch: "De haatdragende taal en nazi-verwijzingen die door Van Quickenborne gebruikt worden in de gemeenteraden tegen de kiezers van het Vlaams Belang zijn totaal ontoelaatbaar. Het wordt tijd dat hij zich eindelijk begint te gedragen als burgervader van álle Kortrijkzanen."
...