"De locatie, binnen de Brugse binnenstad, in een woonweefsel leent zich hier prima toe", zegt woonschepen Franky Demon (CD&V). "Er wordt veel groen voorzien wat bijdraa...

"De locatie, binnen de Brugse binnenstad, in een woonweefsel leent zich hier prima toe", zegt woonschepen Franky Demon (CD&V). "Er wordt veel groen voorzien wat bijdraagt tot de meerwaarde van dit project voor de omgeving. Er is een daarnaast ook een ondergrondse parking voorzien voor de bewoners.Concreet omvat de aanvraag de herbestemming van een aantal losstaande bijgebouwen tot eengezinswoningen, het verbouwen met functiewijziging van het militair hospitaal, de reconversie van de portierswoning, het bouwen van nieuwbouw appartementen en van een ondergrondse parking met 86 parkeerplaatsen en 60 fietsenstallingen, het maken van een toegang voor de ondergrondse parking via de Snaggaardstraat en het aanleggen van een publiek park.Volgens schepen Franky Demon werden er tijdens het gevoerde openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend.