Vier klassiekers en (voorlopig) een nieuwkomer in Koksijde

Julie Paelinck staat voor het eerst op een politieke lijst. Ze koos voor Open VLD. © EDK
Redactie KW

Koksijde is klaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen met niet minder dan vijf lijsten waarbij de klassieke, politieke families zullen vertegenwoordigd zijn. Net zoals vijf jaar geleden komt de Lijst van de Burgemeester opnieuw op. De Lijst van de Burgemeester is een kartel van Open VLD en CD&V. SP.A trekt weer alleen onder haar eigen naam naar de kiezer. N-VA blijft opkomen onder de partijnaam net als het Vlaams Belang. Nieuwkomer is Vooruit Koksijde, de lijst van Elwin Van Herck die vijf jaar geleden nog samen met SP.A onder de naam Impuls naar de kiezer trok. Bij Groen kregen we geen reactie en van scheurlijsten evenmin.

De stand van zaken van alle West-Vlaamse gemeenten lees je op www.kw.be/standvanzaken

Voor het concreet vrijgeven van namen zijn we nog een beetje te vroeg. Om kwakkels en onwaarheden te vermijden, hoeden we ons er dan ook voor om geruchten als waarheid te geloven en te verkondigen. Toch konden we bij de verantwoordelijke lijsttrekker of voorzitter al enig electoraal nieuws verzamelen.

Opnieuw kartel

De Lijst van de Burgemeester (LB) is opnieuw een kartel van Open VLD met CD&V. Lijsttrekker wordt de huidige burgemeester Marcus Vanden Bussche met op de tweede plaats Stéphanie Anseeuw (Open VLD) en Guido Decorte (CD&V) op de derde plaats. Er zijn opnieuw zeventien plaatsen voorbehouden voor Open VLD-kandidaten en tien voor CD&V’ers. Er is en blijft plaats voor vernieuwing maar de politieke zwaargewichten die de voorbije vijf jaar al aan het beleid deelnamen, blijven present. “Ik noem maar Greta Suber-Delie, met haar bevoegdheid en kennis over het seniorenbeleid, Dirk Dawyndt voor stedenbouw en sport, en Lander Vanhove met zijn kennis van het onderwijs, onze gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe en de andere verkozen raadsleden met hun kennis op elk zijn domein”, legt burgemeester Marcus Vanden Bussche uit. “Tijdens de voorbij jaren hebben we als bestuur natuurlijk altijd kunnen rekenen op de ervaring en steun van onze kartelpartners, met name de schepenen voor CD&V en eerste gedeputeerde Guido Decorte.”

Nieuwe gezichten

“Ik wil toch nog enkele nieuwigheden meegeven vervolgt”, gaat de burgemeester verder. “Charlotte Castelein gaat integraal voor de gemeente en zal dat niet meer combineren met de provincie. Ook Fré Devos is opnieuw van de partij. Nieuwe gezichten zijn alvast Julie Paelinck en Stefaan Nuytten.” Herwig Vollon en Christophe Bakeroot haken af en stellen zich niet meer verkiesbaar.

“Als je op de kop van een politieke lijst gaat staan, ben je per definitie kandidaat-burgemeester” – Sander Loones, lijsttrekker N-VA

Ook aan CD&V-zijde valt er nieuws te rapen. “CD&V Koksijde gaat alweer samen met de lijst Open VLD van de burgemeester”, legt voorzitter Ronny Calcoen uit. “Wij hebben ook nu weer tien plaatsen op de lijst, zoals in 2012. We hebben tijdens de voorbije vijf jaar kunnen rekenen op onze sterkhouders in het schepencollege Dorine Geersens en Albert Serpieters die er opnieuw bij zijn. Nieuw voor CD&V binnen het kartel is Sabelle Diatta, een voorbeeld van de multiculturele integratie binnen onze gemeente.”

“Wij zijn ervan overtuigd dat wij ook onze eigen identiteit voor de gemeenteraadsverkiezingen zullen bewaren. Alle namen van de kandidaten kunnen wij momenteel nog niet vrijgeven. Onderhandelingen lopen momenteel nog. Onze planningsfase verloopt maar vanaf januari-februari 2018. Onze uitbreekfase komt pas vanaf maart – april 2018.”

SP.A los van Impuls

Gemeenteraadslid Ivan Vancayseele stond ons voor SP.A Koksijde te woord. “We komen weer onder de naam SP.A op. Na een onderbreking van zes jaar (2012-2018) waarbij we opkwamen onder een kartellijst Impuls, zullen we de draad als autonome SP.A weer opnemen, en net zoals tijdens de drie legislaturen van 1994 tot 2012 vanuit onze eigen sterkte een sociaal beleid in Koksijde voeren.”

CD&V mag Sabelle Diatta onder haar kandidaten rekenen. Deze Belgische dame met Senegalese roots, geldt als een toonbeeld van multiculturele integratie.
CD&V mag Sabelle Diatta onder haar kandidaten rekenen. Deze Belgische dame met Senegalese roots, geldt als een toonbeeld van multiculturele integratie.© EDK

“Momenteel zijn we druk bezig met het programma en met de kandidaten op de lijst. De lijsttrekker maken we pas bekend na onze algemene ledenvergadering van 26 november. We hopen tegen het einde van dit jaar al van een 24-tal plaatsen zeker te zijn. De rest laten we bewust open want je weet maar nooit dat er een ‘wit konijn’ in Koksijde opduikt.”

N-VA en de clan Loones

Lijsttrekker bij N-VA Koksijde-Oostduinkerke wordt Sander Loones, Europees Parlementslid en nationaal N-VA-ondervoorzitter. Hiermee blijft nog maar eens een telg uit de clan Loones actief op het plaatselijke, politieke toneel. Sander is de zoon van fractieleider Jan Loones. Maar de politieke microbe komt van nog een een generatie vroeger, toen de grootouders Honoré Loones en Rosa Dewitte, destijds beiden burgemeester van het zelfstandige Oostduinkerke waren.

Politiek is ploegsport, zeker bij N-VA“, aldus Sander Loones. “We gaan dus bovenal met een sterke N-VA-ploeg naar de kiezer. Onze visie? We moeten onze gemeenschap en onze verenigingen maximaal steunen. De N-VA’ers in onze afdeling zijn dan ook een voor een mensen die in het lokale verenigingsleven verankerd zijn. Ze blinken uit in engagement voor onze gemeente. Onze huidige mandatarissen zullen een belangrijke rol blijven opnemen, ook na 2018. Bij uitstek geldt dit ook voor de huidige schepen en Federaal Parlementslid Rita Gantois en mijn vader Jan Loones, die fractieleider is.”

Op de Lijst van de Burgemeester zijn er 17 plaatsen voor Open VLD en 10 voor CD&V’ers

Met Sander Loones komt een nieuw gezicht in de Koksijdse politiek. N-VA zal naast hem ook enkele andere, nieuwe namen lanceren. “N-VA trekt met een eigen aparte lijst naar de verkiezingen. We doen dat met veel ambitie, gedreven én ook ongebonden. Het is belangrijk dat mensen kunnen kiezen tussen verschillende maatschappijvisies. Daarom kiezen wij er alvast wel voor om met ons eigen verhaal apart op te komen. We hebben een sterke ploeg en we hopen op een sterk resultaat. “

Opnieuw Vlaams Belang

Of N-VA de ambitie heeft om de burgemeester te leveren? “Natuurlijk”, klinkt het overtuigd. “Als je op de kop van een politieke lijst gaat staan, ben je per definitie kandidaat-burgemeester. Dat zijn de regels van het politieke spel. Ook in Koksijde. Tegelijk zal je me niet betrappen op onbezonnen uitspraken of grote politieke naïviteit. Onze eerste prioriteit is ervoor te zorgen dat de Lijst Burgemeester niet opnieuw een absolute meerderheid haalt.”

Jos Boons bevestigt dat Vlaams Belang opnieuw van de partij zal zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Concreet heeft het partijbestuur van het Vlaams Belang mijn kandidatuur voor de eerste plaats samen met de kandidatuur van Herman Vandenberghe als lijstduwer bevestigd. Op dit ogenblik heb ik zeven kandidaten – vier vrouwen en drie mannen – die toegezegd hebben om op de Vlaams Belang-lijst te fungeren.”

Nieuwe lijst

Elwin Van Herck wordt het gezicht bij de nieuwe lijst Vooruit Koksijde. Vooruit Koksijde is er gekomen na de splitsing van Impuls waarvoor Elwin samen met de vertegenwoordigers van SP.A met vier verkozenen in de gemeenteraad zetelde. Vooruit Koksijde profileert zich als een team van sterk geëngageerde en geïntegreerde Koksijdenaars, onafhankelijk van eender welke politieke strekking. “We zijn geen partij maar een lijst. We willen af van die vastgeroeste constructies zoals partijen. Op lokaal vlak stem je op mensen in wie je gelooft”, aldus Van Herck. Intussen hebben de volgende mensen zich al voor de lijst geëngageerd: Alain De Coster, Bart Pieters, Peter Levecque en Anne Dupont. In welke volgorde deze mensen komen, is nog niet duidelijk. Zeker is dat Elwin Van Herck de lijst aanvoert.

(Eric Delanghe)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.