Het burgemeestersconvenant is een document dat al bijna 10.000 burgemeesters in heel Europa ondertekenden. Ze beloven op die manier zo hard mogelijk hun best te doen om de Europese Klimaatdoelstellingen van 2030 te halen. Het is al de tweede keer dat ook onze burgemeesters deelnemen aan het initiatief. Vrijdag kwamen ze samen met de fiets tot in stadsgroen de Marionetten in Kortrijk om hun voornemens officieel te maken. Intercommunale Leiedal ondersteunt het initiatief.
...

Het burgemeestersconvenant is een document dat al bijna 10.000 burgemeesters in heel Europa ondertekenden. Ze beloven op die manier zo hard mogelijk hun best te doen om de Europese Klimaatdoelstellingen van 2030 te halen. Het is al de tweede keer dat ook onze burgemeesters deelnemen aan het initiatief. Vrijdag kwamen ze samen met de fiets tot in stadsgroen de Marionetten in Kortrijk om hun voornemens officieel te maken. Intercommunale Leiedal ondersteunt het initiatief.Bij de ondertekening van het Burgemeestersconvenant in 2013 spraken de burgervaders hun ambitie uit om de CO2 uitstoot met 20 procent te verminderen. Vandaag staat de teller op 11 procent. Toch beloofden de verschillende steden en gemeenten nu om de CO2 uitstoot met 40 procent te verminderen tegen 2030. "Dat is inderdaad heel ambitieus", bevestigt de Kortrijkse schepen van Milieu en Klimaat Bert Herrewyn. Hij vervangt Burgemeester Van Quickenborne die in het buitenland verblijft. "Maar als je niet ambitieus bent kom je nergens. Wij gaan echt streven naar die 40 procent. Al kan je als lokale overheid nu eenmaal niet alles doen. Sommige beslissingen moeten genomen worden door de federale regering of door Europa en die laten soms op zich wachten. Denk maar aan het debacle rond bedrijfswagens. Daar hebben wij niks in te brengen. Maar wat we kunnen doen dat gaan we ook doen."De drie centrale thema's in het plan zijn: Mobiliteit, energie en adaptatie. "Mobiliteit is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 35 procent van de CO2 uitstoot in onze streek. Dat daar winsten te boeken vallen is duidelijk", aldus de burgemeester van Wevelgem Jan Synhaeve. "Het verkeer op snelwegen en lokale wegen steeg met respectievelijk 34 en 22 procent. Ook al hebben we daar als gemeentebestuur weinig impact op, we kunnen toch proberen in te zetten op kortere verplaatsingen, gezonder woon-werk verkeer en zo verder."Burgemeester Francis Benoit van Kuurne klopte zichzelf dan weer op de borst voor het warmtenet in zijn gemeente. Een warmtenet zorgt ervoor dat huizen verwarmd kunnen worden met de restwarmte van afvalverbranding. "Al stinkt dat niet", verzekerde hij de aanwezigen. Tot slot wees burgemeester Lut Deseyn van Avelgem op het belang van adaptatie. "We moeten op zoek naar de juiste oplossingen om de droogte tegen te gaan", benadrukte ze. "Tot slot willen we ook inzetten op ontharding en vergroening." De burgemeesters hebben dus nog heel wat werk voor de boeg.Een twintigtal kinderen uit het vierde leerjaar van basisschool Kinderland kwamen hen er nog even aan herinneren waarom hun inspanningen zo belangrijk zijn. Ze hadden spandoeken gemaakt en deden een dansje voor het klimaat. "We wachten niet tot morgen, want morgen is het te laat", luidde de boodschap.(AN)