Op initiatief van de internationale campagne ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) werd in 2017 voor het eerst een internationaal verdrag aangenomen dat de productie, het bezit, de transfer en het gebruik van kernwapens universeel verbiedt. 122 landen ondertekenden de eindtekst. ICAN ontving daarvoo...

Op initiatief van de internationale campagne ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) werd in 2017 voor het eerst een internationaal verdrag aangenomen dat de productie, het bezit, de transfer en het gebruik van kernwapens universeel verbiedt. 122 landen ondertekenden de eindtekst. ICAN ontving daarvoor in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede. Inmiddels hebben 36 landen het verdrag bekrachtigd. België is daar niet bij...ICAN roept steden en gemeenten op om de steun voor het VN-kernwapenverbod te vergroten en roept lokale besturen op om de 'Cities Appeal' goed te keuren. Burgemeester Peter Roose vat de tekst van de 'Cities Appeal' samen: "Als stad/gemeente maken we ons zorgen over de ernstige bedreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd. We geloven dat onze inwoners het recht hebben om te leven in een wereld zonder die dreiging. Ieder gebruik van kernwapens, opzettelijk of per ongeluk, zou catastrofale en langdurige gevolgen hebben voor mensen én milieu. Daarom verwelkomen we het VN-kernwapenverbod dat in 2017 door de Verenigde Naties is aangenomen en roepen we onze regering op dit verdrag zo snel mogelijk te ondertekenen en te bekrachtigen." Stad Veurne steunt de Cities Apeal en wil daarmee vanuit de Westhoek aan ons land een krachtig signaal geven tegen het gebruik van kernwapens. "Onze regio was meer dan honderd jaar geleden het eerste slachtoffer van massavernietigingswapens tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze slachtoffers indachtig moeten we ons verzetten tegen het in stand houden van nieuwe massavernietigingswapens", besluit Peter Roose.(MVQ)