Gemeenteraadslid Ignace Vansuyt hield voor zijn fractie het financiële luik van het gemeentebeleid nauwlettend in de gaten. Het raadslid, dat beroepshalve aan de slag is voor de Europe...