Vernietiging PRUP Nonnebossen : “Bewoners die zich in regel stelden, hoeven zich geen zorgen te maken”

Dit antwoordde gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Franky De Block (SP.A) uitdrukkelijk op een vraag van Luk Hoflack (N-VA) in de provincieraad, waar de vernietiging door de Raad van State van de Provinciale uitvoersingsplannen (PRUP) Nonnebossen en Vijverbos in Zonnebeke hét onderwerp van gesprek was.

Luk Hoflack, zelf schepen in Zonnebeke, had het in zijn tussenkomst over de paniek die in zijn gemeente was uitgebroken nadat de vernietiging dinsdag in de media was gekomen en daarbij de indruk was ontstaan dat alle bewoners van de ongeveer 350 woningen in de Nonnebossen nu weer in een positie van onwettelijkheid verkeren. Gedeputeerde Franky De Block stelde formeel dat de mensen die zich na het in werking treden van het PRUP in regel hebben gesteld (en die daarbij ook een een meerwaardebelasting hebben betaald) niet hoeven te vrezen. Zij beschikken over de nodige papieren die wettig zijn afgeleverd. Volgens de informatie van Luk Hoflack is dat trouwens de grootste groep, 262 woningen zouden in dat geval zijn. Van de 78 anderen zijn er een deel die in een situatie van uitdovend woonrecht zijn tot 2019 (eventueel verlengbaar tot 2029) en een deel die nog helemaal niets ondernamen om zich te regulariseren of van wie de procedure nog niet is afgewerkt. Zij zijn wél door deze vernietiging getroffen, aangezien er nu geen wettelijke basis meer bestaat om te regulariseren.

“We brengen dit in orde”

Niettemin blijft het de bedoeling dat de provincie het afgekeurde PRUP zo snel mogelijk zal hernemen. “Na een gesprek met de Vlaamse minister van ruimtelijke ordening, zullen we hieromtrent zo snel mogelijk overleg opstarten”, aldus Franky De Block. “Ik verheel niet dat deze vernietiging voor ons er kwam als een donderslag bij heldere hemel. Vooral het feit dat men het hele PRUP vernietigt enkel en alleen maar omwille van een aantal opmerkingen over de procedure van het gedeelte dat we in bosgebied omzetten, begrijpen we niet, want rond de delen woonzone waren er geen opmerkingen.”

Kurt Ravyts (Vlaams Belang) ging hier niet zo licht over : “Het is nu al de zoveelste keer op korte termijn dat de Raad van State provinciale ruimtelijke plannen afkeurt : recent nog De Blauwpoort in Waregem, Menen-West komt eraan, Reigersurg in Ieper… Waarbij telkens de schending van de motiveringsplicht en het locatie-onderzoek als rode draad terugkomen. We hebben hier toch echt wel een probleem, dit kost allemaal heel veel geld ook. Zo kan het toch niet langer !”

Franky De Block antwoordde dat de procedure van de MER (Milieu-Effecten-Rapportering) een Vlaamse aangelegenheid is, die door de Vlaamse administratie gebeurt. “Maar daar moet inderdaad iets aan gebeuren. In die optiek hebben wij binnen de Vereniging van Vlaamse Provincies hieromtrent een specifieke werkgroep opgestart, de zich over deze problematiek buigt aan de hand van een aantal voorbeelddossiers, en hieromtrent het gesprek zal aangaan met het kabinet van Vlaams minister Schauvliege.”

Maar ondertussen zal het toch weer een paar jaar duren eer de stedenbouwkundige situatie in de Nonnebossen, ondertussen uitgegroeid tot een waar symbooldossier, opnieuw onder controle is. (JRE)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.