De gemeenteraad besliste vorig jaar om de plannen voor een ingrijpend bouwproject in het hart van deelgemeente Beselare op te doeken. Nu worden de panden en nog enkele percelen die eigendom zijn van de gemeente en van het OCMW, openbaar verkocht. De opbrengst wordt gebruikt voor renovatie- en verbouwingswerken op de site van de oude gemeenteschool waar de Chiro en de fanfare gehuisvest zijn.
...

De gemeenteraad besliste vorig jaar om de plannen voor een ingrijpend bouwproject in het hart van deelgemeente Beselare op te doeken. Nu worden de panden en nog enkele percelen die eigendom zijn van de gemeente en van het OCMW, openbaar verkocht. De opbrengst wordt gebruikt voor renovatie- en verbouwingswerken op de site van de oude gemeenteschool waar de Chiro en de fanfare gehuisvest zijn.Het betreft de oude pastorie, postgebouw en woning Wervikstraat 2, gelegen hoek Beselareplaats-Wervikstraat, tuingrond gelegen nabij de Wervikstraat en twee percelen bouwgrond langs de Warden Oomlaan. "We hadden andere plannen, maar die werden niet gedragen door de bevolking", aldus schepen Ingrid Vandepitte (# Team 8980).De N-VA-oppositie, die andere plannen had voor de opwaardering van de markt met de aanleg van een park en een plein, stelde voor het punt uit te stellen en haar visie als basis te nemen om iets moois uit te werken.Insamenspraak, bij monde van Luk Hoflack, en N-VA, bij monde van Koen Descheemaeker, dienden dan ook een amendement in dat voorstelde de bouwlaag te verlagen en zeker de verplichting van een hellend dak in te voeren om het uitzicht te bewaren. Dat amendement werd echter verworpen wat bij Koen Descheemaeker de opmerking ontlokte: "Jullie verkrachten het dorp en weigeren de inwoners te geven waar ze recht op hebben." Op de gemeenteraad werd ook beslist de intergemeentelijke samenwerking met Langemark- Poelkapelle betreffende preventie stop te zetten. "We hadden twee ambtenaren en beiden zijn vertrokken. De samenwerking verliep niet optimaal en we opteren nu voor een fulltime job", stelt schepen Jan Vandoolaeghe (#Team8980). "Langemark staat immers op gebied van preventie al veel verder." Luk Hoflack (Insamenspraak) zei dat de vorige ambtenaar niet te spreken was over de werking van de gemeente en er was ook een probleem met het welzijn op het werk van het personeel. "Is daar iets aan veranderd of komt er een verandering." De schepen bleef echter het antwoord schuldig. Beide oppositiepartijen haalden ook aan dat een fulltime preventieambtenaar voor een gemeente als Zonnebeke echt niet nodig was.Ook de uitbreiding van de gemeentelijke basisscholen de Regenboog en de Zonnebloem stond op de agenda. "We keurden in 2017 een bestek goed voor een promotieovereenkomst met het oog op het sluiten van een publiek-private samenwerking voor het ontwerp, de bouw, de financiering en de ter beschikkingstelling van klaslokalen", aldus schepen Jan Vandoolaeghe."Die procedure blijkt niet geschikt voor de geplande bouwdossiers en wordt stopgezet. Er loopt nu een nieuwe procedure voor de opmaak van een masterplan. Na de opmaak kiezen we de meest aangewezen procedure voor de realisatie van de plannen."Volgens raadslid Luk Hoflack loopt het dossier al van 2015 en hij vroeg zich af wanneer nu eindelijk de eerste steen zal gelegd worden, waarop de schepen antwoordde: "Zo vroeg mogelijk." Dat antwoord werd op het nodige gefrons onthaald. (NVZ)