Toen oppositieraadslid Francis Bonte (Samen voor Lendelede) het in zijn repliek op de rekening 2017 ook eventjes had over het nieuwe project waarmee hij en nog enkele partijen naar de verkiezingen trekken, vond Nik Messely (CD&V) dat hij verkiezingspropaganda aan het maken was voor die komende gemeenteraadsverkiezingen.
...

Toen oppositieraadslid Francis Bonte (Samen voor Lendelede) het in zijn repliek op de rekening 2017 ook eventjes had over het nieuwe project waarmee hij en nog enkele partijen naar de verkiezingen trekken, vond Nik Messely (CD&V) dat hij verkiezingspropaganda aan het maken was voor die komende gemeenteraadsverkiezingen.Op de agenda stond de vaststelling van de jaarrekening 2017. Die is positief, volgens Rudy Rommens (CD&V), die zei dat Lendelede op de goede weg is.Francis Bonte (Samen voor Lendelede) is een totaal andere mening toegedaan. "De vooropgestelde besparingen van 1 miljoen euro, de 2 miljoen euro investeringen en de 3 miljoen euro schuldafbouw halen ze niet", zei Francis Bonte. "En mijn partij blijft erbij: de belastingen zijn veel te hoog en een verhoging was niet nodig, blijkt uit de rekening. CD&V stelde vorige zaterdag zijn kandidaten voor de verkiezingen voor en plaatste daarna vijf vlaggen op vijf plaatsen waar ze iets gerealiseerd hebben. Wel, ze mogen een zesde vlag plaatsen bij die de aanslagberekening."Lendelede is volgens Francis Bonte ter plaatse blijven trappelen. "Dat kan ook niet anders als je met één partij bestuurt en naar niemand anders luistert. Vandaar dat we met een aantal oppositiepartijen beslisten om met het nieuwe project 'Trots op Lendle' naar de verkiezingen trekken. We zijn inderdaad trots op onze inwoners, onze verenigingen... En we willen dat Lendelede zelfstandig blijft bestaan. Alleen zijn we niet zo trots op het beleid. We kozen bewust voor die nieuwe naam omdat we wisten dat de meerderheid die naam verkeerd zou interpreteren."Het raadslid werd meermaals onderbroken door Nik Messely (CD&V), die het niet kon appreciëren dat Francis Bonte zijn tussenkomst gebruikte om verkiezingspropaganda voor zijn nieuwe partij te voeren. "CD&V is de partij die al jaren zegt dat Lendelede zelfstandig moet blijven, niet jouw partij", aldus Nik Messely. Waarmee de verkiezingsstrijd in het 'onafhankelijke' Lendelede is ingezet. Dat belooft.(IB)