"Een positief en leefgraag Avelgem, met de blik op de toekomst gericht". Dat is de slogan waarin het 'nieuwe' Avelgemse gemeentebestuur de grote bewindslijnen van zijn legislatuur heeft samengevat. In haar openingsspeech bracht burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen) meteen een belangrijke nuance aan bij die krijtlijn: het belang van en de aandacht voor solidariteit. "Streven naar een mooie toekomst, allemaal goed en wel, maar dit moet gebeuren met notie voor zij die moeite hebben het tempo bij te houden. Iedereen moet mee in Avelgem." Het gemeentebestuur wil om te beginnen het armoedecijfer in Avelgem verder terugdringen. De ploeg van Deseyn zal zich ook focussen op een beter klimaat, gezonde(re) burgers en een 'landelijk Avelgem'.
...

"Een positief en leefgraag Avelgem, met de blik op de toekomst gericht". Dat is de slogan waarin het 'nieuwe' Avelgemse gemeentebestuur de grote bewindslijnen van zijn legislatuur heeft samengevat. In haar openingsspeech bracht burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen) meteen een belangrijke nuance aan bij die krijtlijn: het belang van en de aandacht voor solidariteit. "Streven naar een mooie toekomst, allemaal goed en wel, maar dit moet gebeuren met notie voor zij die moeite hebben het tempo bij te houden. Iedereen moet mee in Avelgem." Het gemeentebestuur wil om te beginnen het armoedecijfer in Avelgem verder terugdringen. De ploeg van Deseyn zal zich ook focussen op een beter klimaat, gezonde(re) burgers en een 'landelijk Avelgem'.Concreet focust Avelgem zich de volgende vijf jaar op zeven agendapunten. Hierbij ligt de nadruk vooral op de bouw van een veilig en goed fietsnetwerk. Met het oog op de vele jeugdige fietsers in Avelgem wil de gemeente alternatieve fietsverbindingen creëren. Zo zou er een schakel gesmeed worden tussen het Guldensporenpad en de Meersstraat, én tussen de Doorniksesteenweg en de Etienne Balcaenstraat. Verder zal de gemeente ook aandacht aan sensibiliseringsprojecten (cf. High Five, red.) besteden. Volgend jaar al wordt de fietsinfrastructuur onder handen genomen.Terwijl het fietsnetwerk het symbolisch vlaggenschip van de nieuwe legislatuur moet worden, is het financiële zwaartepunt -daar waar de grootste investeringen gepland zijn- vooral te vinden bij de projecten rond het duurzaam onderhoud van het Avelgems patrimonium en gebouwen. De blikvanger bij dit beleidsonderdeel is een duur project dat Avelgem zo'n negen miljoen euro zal kosten. Het project omsluit de aanleg van een projector en een gescheiden rioolstelsel in de ruime omgeving van de Knobbel-, Bosstraat en Bevrijdingslaan. Daar komt ook een fietspad aan weerszijden van elke straat.Dit plan is de Avelgemnaren wellicht niet onbekend, want het zit al sinds 2016 in de pijplijn. Bevoegd schepen Tom Beunens (Tandem) omschreef de ontwikkeling van het project niet toevallig als een Processie van Echternach. "Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Het voorontwerp is bijna goedgekeurd." Eind 2016 liet toenmalig schepen van Openbare Werken Koen Van Steenbrugge (CD&V) zich ontvallen dat de rioleringswerken al in 2018 van start konden gaan, maar het plan zal dus pas in deze legislatuur in de praktijk worden omgezet.Naast uitgebreide rioleringswerken zijn er ook plannen voor de uitbouw van de sportinfrastructuur. De nieuwste en meest concrete projecten zijn de aanleg van een Finse looppiste, rond de voetbalterreinen van KVK Avelgem, en een skateramp. Verder wil de gemeente meer ruimte scheppen voor het 'ontmoetingsleven' in Avelgem, bijvoorbeeld met de (eventueel) gedeeltelijke heroriëntering en ontwijding van de kerk in Kerkhove. Dat project is lopend, en moet een waardig alternatief bieden voor het verouderd Ontmoetingscentrum in Kerkhove.Een van dé focuspunten voor de gemeente is ook de verfraaiing van het lokale centrum, in samenwerking met Leiedal. Er moet meer beleving zijn in de winkelstraten en het niveau van de handel moet omhoog. Avelgem voorziet starters- en gevelrenovatiepremies, en wil de leegstand in het centrum tegengaan. Om van Avelgem opnieuw hét economisch en handelscentrum van de regio te maken, richt de gemeente zich onder meer ook op een herbestemming van de site Dumoulin, een oude graanmaalderij, waar het op korte termijn een KMO-zone wil creëren. Over enkele jaren zou de site eventueel ook onderdak kunnen bieden aan fitness- en horecafaciliteiten.Schepen van klimaat en energie Erik Vandereecken (Tandem) merkte in deze op dat deze werken de opbouw en verdediging van een 'Avelgems klimaatvriendelijk patrimonium' niet in de weg zouden staan. "Gezien het energievraagstuk zetten wij fors in op hernieuwbare energie", verduidelijkte de schepen. "Zo staan ontharding en vergroening van parkings op de agenda, en ook de aanleg van een groene long in de vorm van 500 aangeplante bomen en een stadspark." Betere isolatie van energieverslindende gebouwen (zoals het gemeentelijk zwembad), klimaatpremies voor inwoners én een DIFTAR-sorteerpark moeten deze groene long van meer zuurstof voorzien. Ook de door GECORO geadviseerde strengere klimaatregels worden geïmplementeerd in de groene, met zonnepanelen bedekte daken.Ook betaalbaar wonen zal zeker tot 2025 een van de sleutelpunten zijn in het beleid in Avelgem. Mensen die op de wachtrij staan voor sociale woningen, krijgen zo een huurpremie van 50 euro per maand. De gemeente zal ervaringsdeskundigen, zij die zelf onder de armoedegrens geleefd hebben en dus een geloofwaardige empathie kunnen opbrengen, inzetten om hun (ex-)lotgenoten beter te begeleiden. In 2020 treedt de gemeente ook toe tot IGS Beter Wonen, het intergemeentelijke samenwerkingsverband waarin Waregem, Anzegem en Spiere-Helkijn reeds sinds 2018 hun lokale woonbeleid bundelden. Avelgem wil ook werk maken van een moderne en klantvriendelijke dienstverlening, waarbij vooral de nadruk ligt op digitalisering, onder meer van het E-Loket. Tegen 2021 moeten onbemande camera's ook sluikstort en zwerfvuil -twee grote problemen in Avelgem- tegengaan. Nadat de laatste schepen zijn beleidspunten had voorgesteld, nodigde Dumont de Avelgemnaren uit om vragen te stellen. Het vragenuurtje dat volgde verliep vrij sereen, op een vrij potsierlijke tussenkomst van een N-VA-oppositielid na. Naast opmerkingen over de eigen woonomgeving kaartten de Avelgemnaren ook algemenere zaken als het 'hard water' (water met veel calcium en magnesium, red.), jeugdvoorzieningen, fietsdiefstallen en sociale tewerkstellingen aan. Nadat Dumont het formele gedeelte van de avond had afgesloten, trokken de toeschouwers -het college van burgemeester en schepenen incluis- als één man naar café La Braderie, waar de avond verder werd nagekaart. (JS)