"Onze lijst is open en profileert zich over de nationale partijgrenzen heen", stelt lijsttrekker en huidig burgemeestser Marc Doutreluingne. "Gemeentepolitiek gaat volgens ons vooral om inzet van de mensen. Engagement. Het willen opnemen voor het algemeen lokaal belang. Deze Lijst van de Burgemeesteris samengesteld uit kandidaten die de persoonlijkheid, de stijl en het gevoerde beleid steunen met het oog op de voortzetting ervan. Per deelgemeente zijn er bovendien minstens drie kandidaten én elke deelg...

"Onze lijst is open en profileert zich over de nationale partijgrenzen heen", stelt lijsttrekker en huidig burgemeestser Marc Doutreluingne. "Gemeentepolitiek gaat volgens ons vooral om inzet van de mensen. Engagement. Het willen opnemen voor het algemeen lokaal belang. Deze Lijst van de Burgemeesteris samengesteld uit kandidaten die de persoonlijkheid, de stijl en het gevoerde beleid steunen met het oog op de voortzetting ervan. Per deelgemeente zijn er bovendien minstens drie kandidaten én elke deelgemeente is vertegenwoordigd in de top vijf. Ons programma pleit niet voor verandering, maar voor continuïteit. Wat goed is, kan nog beter. Onze slogan 'Sterk Zwevegem' staat voor een sterk beleid, op alle vlakken, ten voordele van alle Zwevegemnaren." De lijst bevat veertien mannelijke en dertien vrouwelijke kandidaten. Achttien (!) onder hen zijn nieuw, twee - Carole Bostijn en Pierre Provost - stonden in 2012 op de lijst van coalitiepartner N-VA. Yvan Nys maakt als lijstduwer zijn wederoptreden nadat zoon Davy omwille van professionele bezigheden afhaakte. Met twaalf Zwevegemnaren is de centrumgemeente het best vertegenwoordigd, Sint-Denijs heeft verder vijf kandidaten, Otegem vier en Heestert en Moen elk drie. "Het programma van de lijst vraagt aandacht op het vlak van investeringen. Alle dossiers waarover al een principiële beslissing genomen werd, moeten met spoed uitgevoerd worden met prioriteit aan herinrichting Kortrijkstraat, herinrichting Zwevegemstraat, nieuwe huisvesting voor brandweer, investeren in een polyvalente evenementenzaal door de gedeeltelijke en geleidelijke herbestemming van de Sint-Amanduskerk en studie voor de herinrichting van dorpspleinen. Wat de reeds besliste dossiers betreft wordt voornamelijk gedacht aan uitvoering fietssnelweg, nieuwe school Heestert, nieuw gebouw DKO, ontsluitingsweg Moen, uitvoering Lettenhofpark, tweede fase gemeentepark en de inrichting van site Hanssens als bedrijventerrein." (Rudy Roobroeck)