"Onze lijst is open en profileert zich over de nationale partijgrenzen heen", stelt lijsttrekker en huidig burgemeestser Marc Doutreluingne. "Gemeentepolitiek gaat volgens ons vooral om inzet van de mensen. Engagement. Het willen opnemen voor het algemeen lokaal belang. Deze Lijst van de Burgemeesteris samengesteld uit kandidaten die de persoonlijkheid, de stijl en het gevoerde beleid steunen met het oog op de voortzetting ervan. Per deelgemeente zijn er bovendien minstens drie kandidaten én elke deelg...