Veel commotie over Stedebeekpad in gemeenteraad Oudenburg

Op de tekening zien we het tracé dat de Stedebeek volgt langs de Sint-Pietersstraat. © Repro LIN
Laurette Ingelbrecht
Laurette Ingelbrecht Medewerker KW

Alles begon een drietal weken geleden nadat bewoners van de Goedeboterstraat, Hoogwegel, Burgstraat en Brouwerijstraat een aangetekende brief hadden ontvangen vanwege het stadsbestuur waarin werd verzocht om de erfdienstbaarheidzone van hun perceel grond waar de Stedebeek loopt, vrij te maken tegen 1 april.

“Het gaat over een beplanting, bomen of schutting tot zelfs vergunde constructies zoals een oprit, garage of bijgebouw. Deze brief werd verstuurd zonder voorafgaande communicatie of infovergadering“, stelt Anthony Dumarey (Open VLD), die in zijn hoedanigheid van provincieraadslid via het kabinet van gedeputeerde Karl Vereecke contact opnam met de bevoegde provinciale dienst Waterlopen.

“De directeur van deze dienst verklaarde dat er voor Oudenburg geen concrete plannen en ook geen specifiek budget voorzien is om de Stedebeek op korte termijn opnieuw in open profiel te brengen.”

Persoonlijk initiatief

Tijdens de gemeenteraad van donderdag 1 maart, waarop enkele buurtbewoners aanwezig waren, interpelleerde Anthony Dumarey eerst Johan Tanghe (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening, hierover. “Ik weet over heel die Stedebeek niets”, reageerde de schepen en hij verwees door naar burgemeester Ignace Dereeper, bevoegd voor openbare werken.

Allicht dus een persoonlijk initiatief van burgemeester Dereeper”, aldus Anthony Dumarey. Wat door schepen Peter Velle (CD&V) werd tegengesproken.

Wandelpad

“Een open bedding, zoals u suggereert, is hier niet aan de orde. Wel willen we de zone naast de beek vrijmaken om er een wandelpad aan te leggen in gras. Dit kan alleen de veiligheid van de schoolkinderen ten goede komen. Het staat trouwens in elke notariële akte die wordt verleden, dat wie in de buurt van de Stedebeek bouwt of verkavelt, rekening moet houden met die strook“, repliceerde de burgervader.

“Het is zelfs zo dat veel bewoners er vroeger hun rioolwater in loosden en intussen hebben afgekoppeld, zodat er weer proper door de beek stroomt. Ik hoor nu van heel wat mensen dat ze zich in regel zullen stellen.”

Wat na 1 april?

“Wat zal er na 1 april gebeuren bij betrokkenen die de zone niet vrij gemaakt hebben? In de brief staat immers dat de stad de werken zal uitvoeren op kosten van de eigenaar of bewoners die zich niet in orde hebben gesteld”, wilde Anthony Dumarey nog weten.

“We zien wel wat er dan moet gebeuren. In elk geval zullen we altijd op een diepmenselijke manier afspreken en handelen“, besloot burgemeester Dereeper.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.