Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Jaarrekeningen

In een bijwijlen bitse discussie over de jaarrekeningen van de stad, het OCMW en Parko staan meederheid en oppositie lijnrecht tegenover elkaar. CD&V en Groen stellen dat de manier van werken slecht is. CD&V: "Uit de geconsolideerde cijfers die de cijfers van Stad Kortrijk en zijn verbonden ondernemingen OCMW, PARKO en SOK samenvoegt, blijkt in tegendeel dat beide gestegen zijn."

Schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA) stelt dan weer dat stad Kortrijk er goed voor staat en er intussen 54 miljoen aan schulden is weggewerkt.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

FIK: eenmalig negatief resultaat

Schepen Kelly Detavernier (N-VA): "Het is niet de bedoeling dat oc's sparen. Dat staat niet in de gebruiksovereenkomst. Wat FIK betreft: we zijn zeer tevreden over de vrijwilligers. Het klopt niet dat FIK jaar na jaar een negatief resultaat neerzet. In 2017 was dat wel zo, maar we hebben intussen maatregelen genomen. Over duurzaamheid: we zetten herbruikbare bekers in, er is gratis busvervoer. Er waren dit jaar problemen met de FIK-jetons, in die zin dat ze op bepaalde plaatsen niet gebruikt konden worden. Ik dacht dat dit op slechts één plaats was, maar dat blijkt dus niet zo."

Schepen Bert Herrewyn (SP.A) over De Warande. "We blijven dossiers indienen voor subsidies. Misschien kunnen we de bijdragen zo verlagen. De meerkost is bovendien ingegeven door vragen vanuit de raad van bestuur zelf. In het slechtste geval zullen de reserves op zijn. Dan zullen we niet anders kunnen dan te bekijken hoe we de middelen toch kunnen vrijmaken."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Vrijwilligers ondersteunen

Schepen Rudolf Scherpereel (N-VA): "De toeristische interesse voor onze stad wordt niet alleen bepaald door 1302. Ik denk aan het begijnhof, Texture. 25.620 bezoekers aan 1302, 4.844 deelnemers aan groepsbezoeken, rondleidingen 16.555... We hadden 250.000 overnachtingen vorig jaar. In vergelijking met 2012 is dat een stijging van 25 procent. Een gemiddeld hotel is tussen de 50 en 75 procent constant bezet. Het aantal kliks op de website was 200.000, vorig jaar waren dat er 143.000."

"Wat oc's betreft, het eigen vermogen draait rond de 600.000 euro. Het investeren van de reserves: dat is inderdaad zo. Maar dat gaat over geluidsinstallaties, spots, serveerwagen... Ik ben geschrokken dat bepaalde oc's veel last hebben van diefstal. De programmatie in de oc's tot slot: ik zit samen met de vrijwilligers en die leveren sterk werk."

Hannolore Vanhoenacker: "Er lopen in de oc's dingen fout, er wordt daar gestolen. Net omdat de stad niet meer ondersteunt. Er lopen dingen verkeerd, vaak uit onwetendheid. Ik doe een oproep om die oc's te herwaarderen en de vrijwilligers te ondersteunen."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Het spaarboekje van De Warande

David Wemel (Groen) heeft het over De Warande. "De Warande kan een goed rapport voorleggen. De inhoudelijke werking draait op volle toeren. De Warande is een vzw die we met vele verschillende mensen in deze raad al bestuurden. Zelf zijn we er van bij onze jeugdraadtijd in betrokken. In al die jaren hebben we, samen met al die anderen die zich ooit in de AV of in de raad van bestuur van de Warande hebben ingezet, een aardig spaarboekje aangelegd voor de Warande. En vandaag maak ik me vooral daarover zorgen."

"Zoals iedereen weet, is de Warande aan het bouwen. En bouwen kost geld. Met de vzw werd overeengekomen dat deze zou bijspringen in het geval de stad moest bouwen aan 21% BTW in plaats van de verhoopte 6% BTW. Hiervoor zou hooguit 350.000 euro uit de reserves van de Warande worden opgehoest. De Warande heeft op dit moment 390.000 euro opzij gezet voor de bouw, op een totale spaarboek van 540.000 euro. 350.000 euro is een hele som, zeker als je weet dat de vzw ook zelf zal moeten instaan voor de afwerking en inrichting van de nieuwbouw, onder meer de keuken. Dat laatste zal ook een aardige duit kosten."

"Wetende dat er nog een fase 2 komt van het bouwproject, is het bedrag dat van de vzw gevraagd wordt voor fase1 bijzonder hoog. Kan de stad, zeker nu de BTW regeling alsnog gunstig uitvalt, de bijdrage van de vzw verminderen of laten vallen? Zo is er een dringende ondersteuning nodig van personeel. De vzw boekte dit jaar een winst van 36.000 euro. Net genoeg om de bijkomende poetshulp te betalen. De kans is niet ondenkbeeldig dat de vzw de komende jaren (tijdens de bouwwerken) een verlies aan inkomsten zal lijden. Dat betekent een negatief resultaat de komende jaren en dus een afbouw in plaats van een opbouw van de reserves."

"Dit alles samen is het niet ondenkbaar dat vzw de Warande aan fase 2 van het bouwproject zal moeten beginnen met een lege spaarboek. Dat lijkt ons geen gezonde uitgangspositie. Graag hoor ik van de schepen hoe hij de financiële toekomst van de Warande tegemoet ziet en welke maatregelen hij zal nemen om te vermijden dat de Warande financieel in de problemen komt."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Aanbevelingen van Groen

Matti Vandemaele (Groen) over de vzw Citymarketing en Toerisme. "Er is een lichte stijging van het aantal overnachtingen. Een beetje rekenwerk leert dat je dus 'over alle beschikbare bedden heen' een bezettingsggraad hebt van 38% of zo u wil: de beschikbare bedden staan voor 60% leeg. Om ernstige uitspraken te kunnen doen moeten er dus cijfers zijn per segment. Maar die cijfers vind je niet terug in wat we voorgeschoteld krijgen."

"Daarom aanbeveling 1: professionaliseer de werking en zorg er voor dat we over ernstig cijfermateriaal beschikken. Als we dan toch zouden professionaliseren dan kunnen we misschien ook streven naar een integrale benadering. Want in de overnachtingen tellen de jeugdlogies wel mee maar verder in de werking staan ze volledig op zichzelf. Overigens is De Verblijfshoeve Van Clé tot op de draad versleten en een nieuwbouw is er nog niet voor de Warande. Daarom aanbeveling nummer 2: integreer het jeugdtoerisme in de werking en zorg voor een echt partnerschap op het beleidskruispunt jeugd en toerisme."

"Wat ook belangrijk is in toerisme is het onthaal. Het is het eerste contact in je stad. Ondertussen weten we allemaal dat onze toeristische dienst een slechte ligging heeft. Het is vanop de huidige locatie onmogelijk om goed werk te verrichten. Daarom is een verhuis erg noodzakelijk en dringend. Aanbeveling 3 luidt dan ook: niet langer zeggen dat je wil verhuizen maar gewoon doen."

"Het is ook de hoogste tijd voor een echte integratie tussen toerisme en citymarketing. Als je de bijlage cijfermateriaal bekijkt wordt daarin met geen woord gerept over citymarkteing. Zijn daar dan geen cijfers over? Of is er geen interesse in? Of is citymarketing eigenlijk niets meer dan de 4 vernoemde campagnes Aanbeveling 4 is dan ook: integreer toerisme en citymarketing."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

"Vzw's goed ondersteunen"

Hannelore Vanhoenacker (CD&V) wil tussenkomen over alle stedelijke vzw's. "Bij al hun vrijwilligers voel je veel gedrevenheid. Het eerste wat we willen bekijken is het financiële beleid. Dat kreeg een andere invulling. De centen die binnenkomen moeten voor alles dienen. Zo vinden we het niet kunnen dat stedelijke musea zelf bepaalde personeelskosten moeten betalen. De middelen moeten niet naar investeringen gaan, tenzij het tot hun corebusiness behoort. Denk maar aan De Warande die geld buffert voor een nieuw verblijf."

"Maar in de oc's, waar vrijwilligers dag en nacht drankjes verkopen, mogen die inkomsten niet gaan naar investeringen. Naar verlichting, bijvoorbeeld. Dat de vzw Feest In Kortrijk knap werk levert, hoeft geen betoog. Maar jaar na jaar heeft men daar een tekort. Dit jaar kreeg FIK wel 743.000 euro, zowat het dubbele dan normaal. Reden: de opening van de Leieboorden. Moet dat echt zoveel kosten?"

"De vzw Citymarketing en Toerisme werkt dan weer niet. De dienst Toerisme heeft opnieuw minder bezoekers. Voor ons moet Toerisme Kortrijk een sturende rol krijgen. Een van de toeristische trekpleisters moest Texture worden. Maar de bezoekers dalen. De Kortrijkse musea zijn van de kaart verdwenen. Het Broelmuseum werd gesloten. Wat met 1302? Wat wil je daar? Jullie zeiden dat er in 1302 niets te zien was. Nu is er inderdaad niets te zien."

"Ik wil besluiten dat de vzw's goed ondersteund moeten worden en dat hun reserves niet opgesoupeerd mogen worden."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Winkel voor dagelijkse behoeften

Schepen van Wonen en Bouwen Wout Maddens (Open VLD): "Het plangebied is veel ruimer dan de sociale woonwijk de Lange Munte. We zijn het er wel over eens dat de wijk grondig vernieuwd moet worden. Er staan daar nu zowat 200 woningen, we gaan naar 300 door verschillende typologieën toe te passen."

"Is een infovergadering de beste manier om mensen te informeren. Ik denk het wel. We organiseren buurtvergaderingen, we zetten het online en in de stadskrant. In verband met de verhuizing: het is niet het eerste grote project van Wonen Regio Kortrijk. Ik verwijs naar Ecolife, naar 3 Hofsteden."

"Qua parking: er komen onder meer parkeerhaventjes. Er komt ook een ondergrondse parking. Wat een winkelcentrum betreft: deze wijk kan een winkel gericht op de dagelijkse behoeften gebruiken. We gaan daarvoor inspanningen doen."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Lange Munte: veel vragen

Carol Leleu (CD&V) komt tussen over Lange Munte. "Op de infoavond eind maart 2018 werd voor het eerst het project, rond de site Lange Munte, uit te doeken gedaan. Er komt opnieuw een commercieel centrum, de sociale woonwijk wordt aangepakt, de verouderde bouwvoorschriften in de buurt worden vernieuwd en er komt een kwalitatieve fietsroute. Veel informatie op één avond, die de geïnteresseerden even konden laten bezinken om dan met hun vragen naar de daaropvolgende infomarkt te gaan, die plaatsvond halverwege mei. Je kon er vragen stellen over de fietsroute, over de sociale woonwijk, over parking en over het commercieel centrum."

"Beide infomomenten konden op heel wat belangstelling rekenen, maar heb je wel iedereen in de wijk bereikt met deze info? Een aantal inwoners van de Lange Munte zijn bijvoorbeeld niet naar deze bijeenkomsten geweest, omdat hun huis niet op plan van vernieuwing stond. Maar uiteindelijk zullen zij wel de impact voelen en zijn zij zich hiervan niet bewust. Is dit wel de juiste manier om iedereen bij dergelijk grote trajecten te betrekken? Bij de aanwezigen kwamen veel vragen en antwoorden, die op hun beurt nog meer vragen opriepen. Alles werd in grote lijnen uitgetekend, maar belangrijke vragen bleven onbeantwoord."

"Als het grootste deel van deze woningen vernieuwd wordt, moeten al deze gezinnen verhuizen, al dan niet tijdelijk? Een groot deel zal dit aankunnen, maar er zijn ook gezinnen, bij wie dit niet zo vlot zal verlopen. Wij vragen dan ook met aandrang dat de bouwmaatschappij deze mensen helpt en bijstaat in deze tijdelijke verblijfsoplossing. Er zou bijvoorbeeld gezorgd kunnen worden voor het gezamenlijk stockeren van (overtollige) meubelen."

"De horecazaken gelegen op het plein zelf, zullen de mogelijkheid krijgen hun zaak tot 2 bouwlagen om te bouwen, doordat de eerste zaken zullen verdwijnen om er een appartementsblok te plaatsen (3 verdiepen hoog). Maar als de ene zaak dit wilt doen en de ander niet, welke uitstraling zal je dan krijgen? Hoe zal dit verder worden aangepakt? Hoe zal dit in goede banen worden geleid?"

"Personen met een handicap hebben tot op vandaag de mogelijkheid om zelfstandig te wonen, doordat hun woning makkelijk bereikbaar is met de auto, toegankelijk is en volledig aangepast naar hun noden. Zullen deze mensen in de toekomst nog kunnen wonen op de Lange Munte?"

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Sluiting niet uitgesteld

Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "Om een oplossing te vinden moet je rond de tafel zitten en spreken met elkaar. Ik steek de hand uit. We hebben de bemiddeling in gang gestoken en ik ben bereid om daaraan deel te nemen. Als die bemiddeling er komt, is er veel mogelijk."

Hannelore Vanhoenacker (CD&V): "We moeten het een kans geven om aan tafel te zitten. In 50 dagen zal dat heel moeilijk zijn."

Stemming over het uitstel om de sluiting uit te stellen: 22 tegen, 19 voor. Voorstel is niet aanvaard.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

"Burgemeester moet dossier overnemen"

Schepen van Economie Rudolf Scherpereel (N-VA): "Er is een bemiddelingsprocedure aan de gang. Er is ook een procedure hangende voor de rechtbank. We wachten de uitspraak af. Het is niet aan de gemeenteraad om tussen te komen in de gerechtelijke procedure. Stad Kortrijk voert trouwens een beslissing uit die de gemeenteraad nam."

Pieter Soens: "U luistert niet. We vragen om de sluiting voor onbepaalde tijd uit te stellen tot er een uitspraak is door de rechtbank. We krijgen geen antwoorden van de schepen. Heel jammer. Men beseft niet met welke problematiek we hier te maken hebben. Intussen worden die mensen met de rug tegen de muur gezet."

Matti Vandemaele: "We krijgen geen echt antwoord op onze vragen. Ik stel vast dat de stad een procedure voert die al vier jaar duurt en die geen oplossing aanreikt. We staan op 50 dagen van het momentum en nu stelt de schepen dat hij er niets over mag zeggen. We willen een ernstig debat. We vragen, heel simpel, om tijd te kopen. Laat ons nu afspreken dat de sluiting er niet komt op 1 augustus en er verder uitgekeken wordt naar een goede oplossing. Ik vraag ook dat de burgemeester het dossier in handen neemt."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Sluiting uitstellen

Matti Vandemaele (Groen): "Overleg, een alternatieve locatie, bemiddeling, de handelaars wegpesten met GAS-boets: allemaal mislukt. De centrale vraag is: willen jullie de KGM nog? Gelooft de stad in korte keten? De schepen van Economie is niet bij machte om dit dossier tot een goed einde te brengen. Want er is geen enkele oplossing in zicht. De onzekerheid bij telers, handelaars... wordt almaar groter. Ik denk dat er daarom één logische oplossing is: de sluiting op 1 augustus uitstellen."

Steve Vanneste (onafh.): "De procedure is al zo lang bezig, hoe kan het dat dit blijft aanslepen. Welke beloften zijn er aan de mensen van de KGM gemaakt? En wat waren de alternatieven?"

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

KGM nog versterken

De eerste uitgebreide interpellatie komt van Pieter Soens (CD&V) en Matti Vandemaele (Groen). Onderwerp: de Groothandelsmarkt. Pieter Soens: "Ik heb foto's mee omdat veel mensen van het stadsbestuur niet weten wat de KGM is. De groothandelaars worden niet als volwaardige gesprekspartners aangezien. Dit dossier hangt nog steeds met haken en ogen en elkaar. De handelaars, kwekers... worden in het ongewisse gelaten. De site-Van Marcke, de alternatieve locatie, is te klein voor de KGM."

"Het is nog niet te laat om het geweer van schouder te veranderen. Binnen twee weken behandelt de rechtbank van eerste aanleg de zaak. De rechtbank kan ingaan op voorlopige maatregelen of niet. In eerste geval zal de markt niet sluiten op 1 augustus. In het andere geval kunnen de handelaars ook nog in het gelijk worden gesteld."

"Er zijn ook nog de belangen van de handelaars, telers... zelf. We staan op 1,5 maand van de deadline. Dat is een veel te korte termijn om een goede oplossing aan te bieden. We praten niet alleen over de eigenaars van de boxen, maar over alle handelaars. Conclusie: hoe je het ook draait of keert, ons voorstel moet gesteund worden. Het stadsbestuur zou beter nadenken om de KGM nog te versterken."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

11 hamerpunten

Van de 38 punten van de reguliere agenda worden er 11 meteen goedgekeurd.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

De zitting is geopend

Gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts opent de zitting. Hij stelt dat de wifi in de zaal onstabiel is. Dat kan gevolgen hebben voor de live-verslaggeving.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Geluidsactieplan

In een interpellatie stelt Groen straks voor om een geluidsactieplan op te maken voor Kortrijk. David Wemel gaf in KW Kortrijk-Menen van vorige vrijdag al wat toelichting.

"Het geluidsactieplan moet ten eerste betrekking hebben op alle buurten, wijken, stads- en dorpskernen", aldus David. "Ook belangrijk is dat er aandacht is voor alle aspecten van geluidsoverlast. Ten derde moet stad Kortrijk het plan opmaken in overleg met alle betrokkenen: bewoners, ondernemers en organisatoren."

Tot slot pleit Groen ervoor om de stilteplekken in Kortrijk in kaart te brengen. "Dat zijn plaatsen waar mensen terechtkunnen die even aan de hectiek van de stad willen ontsnappen." Het begijnhof van Kortrijk behoort tot die plaatsen, net als de Oranjerie of de tuin aan de Tacktoren.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

In een notendop

De samenstelling van de gemeenteraad.

© GF