Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Nog enkele bronnen van Brugse ergernis

Er resten nog vier interpellaties tijdens de Brugse gemeenteraad. San,drine De Crom (Open VLD) laakt de slechte coördinatie van de wegenwerken in de Blawue Toren. Charlotte Storme (Groen) pleit voor sanitaire voorzieningen voor vrachtxagenchauffeurs en Marleen Ryelandt (Groen) vraagt nog extra maatregelen die de verkersveiligheid aan de Brugse schoolpoorten moet verbeteren, ondanks het actieplan van de Stad.

Mathijs Goderis (SP.a) besluit straks de gemeenteraad met een positieve noot : een positieve evaluatie van het toeristisch seizoen in Lissewege. Kwestie van u en ons een goede nachtrust te bezorgen....

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

SOS café De Klokke

André Van Nieuwkerke (SP.A) noemt de verwaarloosde toestand van café De Klokke in de Torhoutse Steenweg een kanker voor Sint-Andries : "Blijkbaar wacht de eigenar tot het uiteen valt. Het is nochtans de enige herinnering aan Clubs voormalige voetbaltempel en dus een stuk Brugs erfgoed dat meer respect verdient. Veel panden staan jaren leeg en verkommeren, het is een uitdaging voor de Stad om de strijd hiertegen aan te gaan."

Schepen Franky Demon zegt dat de Stad die kankers kent : "Er bestaat een lijst van en wij hanteren en leegstandstaks. De Klokke staat op de inventaris van onroerend erfgoed. We beslisten gunstig voor de herbestemming van het pand en omvormingg tot twee woningen. Ik hoop dat de eigenaar die bouwvergunning zo snel mogelijk uitvoert."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Veilige autoluwe straten ?

Guy Rogissart (CD&V) vraagt mobile barrières in de autoluwe straten, zodat terroristen niet op de voetgangers kunnen inrijden : "Zijn er maatregelen voorzien voor Sint-Kruis Kermis en autoloze zondag ? Eventueel met zware bloembzkken sommige straten afbakenen ?"

Renaat Landuyt (SP.a) neemt geen risico's en zoekt een evenwicht tussen leefbaarheid en veiligheid : "Wij hebben nooit geopteerd voor militairen op straat, maar wel extra politie. Er zijn extra maatregelen, maar we zeggen om veiligheidsdreden niet wat. Politiecombi's worden als buffer gebruikt. dat is de meest visuele maatregel. Maar de terreurbestriding gebeurt ook via informatie-uitwisseling onder politiediensten, landen en steden. We zullen geen betonblokken installeren voor alle buurtfeesten en hierdoor de bewoners extra schrik aanjagen."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Moet Brugge Airbnb's beperken ?

Volgens Noelia Sanchez realiseerden de Airbnb's vorig jaar 10,2 miljoen euro omzet in Brugge : "Het internationaal protest tegen de manier waarop particulieren woningen verhuren aan toeristen groeit. Denk maar aan Barcelona en Amsterdam, waar Airbnb de mensen uit de stad verdrijft. In Gent willen ze het aantal nachten van verhuring beperken tot 60. Brugge zou best dit voorbeeld volgen."

Sammy Roelant (Brugse Vrijen) nuanceert die kritiek : "Je mag de situatie in Brugge niet vergelijken met wantoestanden in wereldsteden."

Volgens Mercedes Van Volcem (Open VLD) mag je Airbnb niet verwarren met de verhuur van vakantiewoningen, waarop in Brugge al - terecht - een stop geldt. Airbnb kan en mag voor mij als liberaal : ik ben voor vrijheid. Laat jongeren een centje bijverdienen door een kamer te verhuren aan toeristen, zo kunnen zij hun huis in de binnenstad afbetalen."

UIt cijfers van Toerisme Brugge blijkt dat er 912 verhuureenheden via Airbnb zijn. "560 ervan bevinden zich effectief op het grondgebied Brugge", zegt Renaat Landuyt. "352 hebben een adres buiten Brugge, maar hanteren de benaming Brugge. Er stelt zich wel een probleem als professionelen verschillende adressen verhuren. Het Vllaams dekreet is erg soepel, Gent zoekt terecht een middel om het wonen te beschermen. Brugge is al met zijn hotelstop internationaal een voorbeeld. Wij proberen het bewonersaantal op 18.000 te hjouden in de binnenstad met een stop op het aantal vakantiewoningen. Dat zorgt ervoor dat wij de toestand kunnen beheersen, met systematische controles. Wij halen er de overtreders uit. Het draagvlak voor de bewoners is niet overschreden, zoals blijkt uit een recente studie. We zullen de maatregel moeten utibreiden nar de rand, want bewoners van Sint-Kruis wijzen ons erop dat iemand meerdere huizen aan een zeer hoge prijs gekocht heeft om er vakantiewoningen van te maken."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Pas volgend jaar nieuwe tijdelijke Kruispoortbrug

Volgens burgemeester Renaat Landuyt (SP.a) zal Brugge pas in januari 2018 een tijdelijke Kruispoortbrug krijgen.

Franky Demon (CD&V) hoopt dat die tijdelijke en lelijke oplossing niet voor tien jaar is : "We weten niet wanneer Vlaanderen een definitieve oplossing uitdoktert en financiert..."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Brugge zal zelf kleine bussen inzetten

Jasper Pillen (Open VLD) heeft het over de leefbaarheid van de Vlamingstraat en de Sint-jorisstraat, waar dagelijks 423 bussen passeren : "Over enkele weken wordt het aantal bussen verminderd met zes per uur. Is dat het begin van een oplossing of niet ? Naar verluidt is het een tijdelijke beslissing. Of zal de wegendienst ingrijpen om het wegdek te verbeteren ?"

Marleen Ryelandt (Groen) vraagt om een structurele oplossing voor : "Want de vermindering van het aantal bussen is slechts tijdelijk en gekoppeld aan de werken op 't Zand? Met de vermindering zijn het trouwens nog altijd 357 bussen per dag ! Kleinere bussen zijn geen oplossing volgens De Lijn, omdat er dan drie keer zoveel bussen in de binennstad zouden rijden. De enige oplossing is de oprichting van een stedelijke busmaatschappij, een eigen vervoersbedrijf, met gratis shuttlebussen."

Volgens Mercedes Van Volcem (Open VLD) moet Brugge De Lijn dwingen tot een koerswijziging : "Anders moet De Lijn eruit. Brugge kan het busvervoer zelf organiseren, op voorwaarde dat een deel ervan met gratis shuttlebusjes gebeurt."

Renaat Landuyt stelt vast dat er politieke eensgezindheid is in Brugge over dit dossier : "Maar Vlaanderen slaagt niet wat elders in Europese steden wel lukt : rijden met kleine busjes. Of is er kwade wil ? De Lijn wil niet afstappen van het systeem dat alle bussen door de stad rijden. Een mooi voorbeeld van hoe het moet is Dyon in Frankrijk. Bij ons is er het monopolie van De Lijn die betoelaagd wordt op basis van het aantal reizigers.... We moeten er op alle niveaus aan werken. In Brugge moeten twee straten aanfgepakt worden : Katelijnestraat en Sint-Jorisstraat wachten ipo structureel herstel. Maar we zitten in de knoei door de files te wijten aan de Kruispoortbrug en de werken aan 't Zand. Het is nu het moment om als gemeente creatief stappen te zetten met kleine busjes. Volgende maand bij de evaluatie van het parkeerplan verneemt u meer over alle maatregelen."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Langste toost

Wat was de motivatie van het stadsbestuur om de langste toost in Brugge te verbieden, ondanks de voorwaardelijk positieve adviezen van politie en preventiedienst ? De organisatoren moesten uitwijken naar Damme. Dat vraagt Jasper Pillen (Open VLD) zich af.

Volgens Arnold Bruynooghe (VB) speelt Brugge met vuur door die toost af te wijzen : "BAB organiseert al sinds 2007 op professionele het bierfestival. Wij begrijpen die negatieve houding niet. Past de biercultuur niet in de Unesco werelderfgoedstad ? Ook een delicatessenmarkt in december op de Burg werd afgeschoten."

Burgemeester Renaat Landuyt (SP.a) : "Een politicus verbiedt niet graag iets want dat is niet populair, maar als burgemeester moet ik mijn verantwoordelijkheid opnemen - zij het tegen mijn zin. Wij zoeken altijd een evenwichtsoefening tussen evenementen en leven in de stad. In een drukke winkelstraat tussen 12 en 13 uur op zaterdag 2.000 mensen laten toosten zorgt voor verstoring. Er was nog altijd geen aanvraag binnen, terwijl de organisatie op facebook al deelnemers ronselde. De politie heeft de organisatoren zelf gecontacteerd, met de tip dat ze een vergunning moeten aanvragen. We stelden de vesten voor, maar de preventiedienst opperde dat er best geen glas gebruikt werd. Dat zagen de organsiatoren niet zitten : zij wilden en toost in glazen in het stadscentrum. Wij kregen het dossier niet meer rond. Had de burgemeester van Damme naar mij gebeld en voorgesteld om het tussen Brugge en Damme samen te doen, het zou een fantastisch compromis geweest zijn. Maar dat deed hij niet. De burgemeester van Knokke werd ook gepolst, maar hij wou dat niet zonder mijn medeweten doen. Hoe dan ook, wij willen de biercultuur in Brugge houden. Er komen nog kansen..."

"Het gaat op den duur effectief om het aanpakken van de dwazerik die zegt hoe de zaken effectief zijn. maar ik zal niet veranderen, ook niet tijdens de verkiezingen."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Brugge Zeehaven of Zeebrugge ?

Raadslid Jean-Marie De PLancke (OPen VLD) verwoordt de verwondering van de Zeebruggenaren dat op de A 11 de afrit Zeebrugge plots Brugge Zeehaven geworden is.

Geert Van tieghem (N-VA) sluit zich hierbij aan : "Zeebrugge verindt de zee met Brugge. We mogen die naam niet laten vallen."

Ingrid Vandamme (CD&V) laakt de naamsverwarring : "Brugge noord, Brugge met bootje, Zeehaven Brugge...."

Renaat Landuyt (SP.a) antwoordt : 'Er is geen probleem. Er zit geen verborgen agenda achter. Op de A 11 zijn er drie knooppunten en afritten. De Vlaamse Administratie deed een voorstel om de drie knooppunten een naam te geven : Brugge Noord, Brugge Zeehaven en Knokke-Heist. Daarnaast zijn er wegwijzers : er staan borden richting Zeebrugge op het knooppunt Brugge Noord."

"Ook op het knooppunt Brugge zeehaven is er een wegwijzer naar Zeebrugge ! Nu moeten enkel nog de gps'en zich aanpassen."

Volgens Jean-Marie De Plancke is er wel een probleem : "Het is Zeebrugge en niet Brugge zeehaven, u raakt aan de ziel van de Zeebruggenaren en de dokwerkers die in de Zeebrugse haven werken. De Zeebrugenaren eisen om de borden aan te passen en een einde te maken aan die verwarring."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Moslim terrorist

Yves Buysse (VB) heeft kritiek op de communicatie over terroristen op Brugs grondgebied. Daarmee verwijst hij naar het feit dat een Brugse moslim in Brussel agenten aanviel met een mes.

Is het juist dat die Bruggeling sympathiseerde met rzaicale groepen ? Waarom heeft de Brugse burgemeester de feiten eerst geminimaliseerd en louter gezegd dat het om een man met psychische problemen ging. Beschikt de Brugse politie wel over genoeg middelen en manschapen om op Brugs grodngebied geradicaliseerden op te sporen en te volgen ?

Renaat Landuyt stelt dat hij als burgemeester geen recht heeft op vertrouwelijke info over gerechtelijke onderzoeken en dat de recherchecel van de lokale politie met de problematiek van radicalisering bezig is : "Info wordt nationaal gedeeld door de politie."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Verloederd plein in Assebroek

Martine Bruggeman (N-VA) hekelt de toestand van het verloederd pleintje aan de Tir in Assebroek. Schepen Franky Demon (CD&V) vraagt wat geduld : "Er is een project in drie fasen in de maak, met ook de bouw van woningen. Voor de buurt werd een infomarkt gehouden, adviezen van buurtbewoners werden ingewonnen. Die zijn doorgegeven aan het studiebureau. Er wordt een kwalitatief ontwerp gemaakt."

Waarom kan in afwachting het pleintje niet wat opgekuisd worden ? vraagt Martien Bruggeman. "Dat is werk voor schepen Pierins..."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

U zult nog uw eigen leugens geloven

Martine Bruggeman (N-VA) heeft vragen over de promotie van de Praalstoet van de Gouden Boom : "Er waren veel lege plekken op de tribunes, dertig hotels hadden kamers over. Minstens 240 kamers waren niet bezet. Dat is niet normaal voor een topmaand als augustus. Is de buitenlandse promotie niet te laat gevoerd ?"

"Het is en blijft jammer dat de stoet niet op twee zondagen uitging, in plaats van slechts één weekend. Twee weekends zijn beter voor de handelaars en de horeca. Die zijn geraakt in hun ondernemingszin."

Mercedes Van Volcem (Open VLD) hoorde veel klachten : "Winkels met personeelsleden waren niet meer bereikbaar. Zij wisten niet dat de straten zouden afgesloten worden. Er schort iets aan de communicatie. De bezetting van de hotels is de tweede helft van augustus nog nooit zo slecht geweest."

Burgemeester Renaat Landuyt (SP.a) stelt dat de Gouden Boomstoet een positieve ervaring was : "Wij hebben ondanks negatieve adviezen het voortbestaan gevrijwaard en alles gedan om het te doen lukken, naar het voorbeeld en het model van de Heilig Bloedprocessie. Dat is niet eenvoudig, ik dank de vele vrijwilligers, regisseur en coördinatrice. Met 70.000 bezoekers zijn we zeer blij. Ter vergelijking : vorig jaar lokte de Heilig Bloedprocessie slechts 25.000 toeschouwers.

Wat de toeristische cijfers betreft : het toerisme herpakt zich, we zullen 22% boven 2016 zitten en gaan richting superjaar 2015. Als u voortdurend herhaalt dat het slecht gaat, zullen de mensen het op den duur geloven. Dit is een vorm van verzuring die niet Brugs is. Je moet oppassen met verzuring, op den duur zul je zelf geloven wat je zegt."

"30 hotels hadden kamers vrij, dit betekent dat er 83 hotels volzet waren ! De maand augustus is de drukste maand van het jaar. In 2016 was dit 82%, in 2015 91% bezettingsgraad, anno 2017 zitten we opnieuw op het niveau van 2015 met 780.000 bezoekers. Nu kent augustus 22% groei in vergelijking met 2016. De uitspraken dat het slecht gaat, kloppen niet ! Een touroperator wou met 286 Indiërs nar Brugge komen, maar er was een tekort aan kamers !"

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Inkomsten misgelopen

Geert Van Tieghem (N-VA) stelt vast dat de stad een jaar lang inkomsten misgelopen heeft, omdat het weegsysteem op de Brugse containerparken al lang defect is. Nu wordt er eindelijk werk van gemaakt en worden de betaalmoelijkheden aangepast.

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Vernieuwd kerkenplan

De gemeenteraad heeft een lichtjs gewijzigd kerkenplan goedgekeurd. Volgens schepen Boudewijn Laloo bevat het een haalbaarheidsonderzoek naar de opwaardering van de Magdalenakerk, die een nevenbestemming krijgt. De procedure tot ontwijding is afgerond voor Heilige Familie, die kerk is trouwens verkocht door de kerkraad. De ontwijding van Sint-Fansiscus zit in de laatste fase, maar er is nog geen nieuwe bestemming vastgelegd. Wat Walburga betreft, wachten wij op de beslissing van het bisdom", aldus Laloo.

Volgens Geert Van Tieghem (N-VA) mist dit plan visie én ambitie.

Marleen Ryelandt (Groen) stelt dat het kerkelijk erfgoed 30% van het beschermd erfgoed in de Brugse binnenstad vertegenwoordigt : "Er is nood aan een visie over het kerkelijk erfgoed dat binnenkort vrijkomt."

Mercedes Van Volcem (Open VLD) vraagt een ruim debat over de bestemming van leegstaande kerken en kloosters : "Er wonen amper 76 geestelijken in al die panden met hun mooie tuinen."

Boudewijn Laloo (CD&V) merkt fijntjes op dat het kerkenplan enkel over de parochiekerken gaat, niet over de kloosters.

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Extra politiek mandaat

Schepen Boudewijn Laloo (CD&V) krijgt een extra betalend mandaat bij Ethias ! Geert Van Tieghem (N-VA) protesteert hiertegen : "Schepen De fauw (CD&V) maakt er al deel van uit. Waarom daar met twee Bruggelingen gaan zetelen ? Hoeveel vergoeding krijgt u ? Welk petje zult u opzetten ? Het petje van de stad of van de commerciële vennootschap Ethias ?

Boudewijn Laloo antwoordt : "Al 17 jaar verdedig ik de belangen van de Stad Brugge ! Ik zal dit blijven doen ! hoeveel dit mandaat opbrengt weet ik niet, ik start pas in december. Dirk De fauw zetelt namens de provincie in de raad van bestuur. Het was een schande dat een stad als Brugge er sedert 2012 niet meer in zetelde !"

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Slopen van woningen in Unesco Werelderfgoed

De gemeenteraad keurt het thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan Stadslandschap goed. Dit plan laat toe om niet passende gebouwen binnen het Unesco Werelderfgoed te slopen en te vervangen door nieuwbouw. 283 van de 2780 woningen zouden mogen verdwijnen....

Marleen Ryelandt (Groen) wijst erop dat 20% van de gebouwen in de binnenstad niet beschermd zijn of het niet waard zijn om beschermd te worden : "In het verleden zijn er bouwkundige miskleunen geweest. Er moet plaats zijn voor hedendaagse architectuuu , maar het is zoeken naar een dedlicaat evenwicht. Er is grote waakzaamheid nodig. Is dit geen rol voor de commissie Stedenschoon ?"

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Hedendaags paviljoen op Gruuthuseplein

De gemeenteraad keurt het dossier van de verdere ontwikkeling van de Gruuthusesite toe. De totale restauratie van het stadspaleis en de bouw van een hedendaags paviljoen kost 5 miljoen euro, met 1,2 miljoen euro toelage van Vlaanderen.

Pas begin 2020 zal de restauratie van het Gruuthusemuseum in Brugge klaar zijn. "Wij opteren voor een nieuwe museale sfeer, waarin de bezoeker 500 jaar Brugse geschiedenis beleeft. En met een hedendaags paviljoen als ticketbalie op dit historisch plein", zegt burgemeester Renaat Landuyt.

Oppositieleden Martine Bruggeman (N-VA) en Mercedes Van Volcem (Open VLD) vragen om bij de herinrichting van de Gruuthusesite oog te hebben voor de noden van minder-valide bezoekers.

Volgens Marleen Ryelandt (Groen) heeft Brugge een kans gemist voor een nieuwe overkoepelende museale site : "De Stad wees het aanbod van Sint-Andreas voor een grondenruil af, waardoor er op die plek, palend aan het Groeningemuseum, geen expohal komt. Het college verkiest liever de KTA site."

Burgemeester Renaat Landuyt (SP.a) antwoordt : "Wij konden niet ingaan op het voorstel van Sint-Andreas omwille van de timing en de prijs. Wat Gruuthuse betreft, kunnen wij geen lift plaatsen in dit beschermd gebouw. We hebben er wel aandacht voor de begeleiding van blinden en doven. Buiten wordt het plein en de ticketign toegankelijk voor minder-validen."

© svk
Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Musea kopen 16de eeuw schilderij

De Brugse musea kopen voor 149.000 euro het schilderij 'De heilige familie' van Ambrosius Benson. Het gaat om een paneel uit de 16de eeuw dat uit een privé-verzameling gekocht wordt. Onderzoek bracht aan het licht dat een gelijkaardig tafereel, dat zich in Oxford bevindt, slechts een kopie is van de nieuwe aanwinst van de Brugse musea.

In voetbaltermen Brugge 1 - Oxford 0 !

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Big Brother is watching

De politie mag drie nieuwe beveiligingscamera's installeren op 't Zand en voortaan ook cameratoezicht uitoefenen in de Gouden Driehoek, de toeristisch drukke buurt.

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Ereschepen

Frank Vandevoorde (SP.a) mlag zich voortaan ereschepen noemen. Hij kreeg een ereplakket van Annick Lambrecht, voorzitter van de gemeenteraad.

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Komt er nog water uit de kraan ?

Groen Brugge stond met een halfnaakte neptrucker voor de ingang van het stadhuis, vlak voor de start van de Brugse gemeenteraad. Daarmee protesteerde de oppositiepartij tegen het uitblijven van douches en sanitair voor vrachtagenchauffeurs in de Zeebrugse haven.

"Truckers worden aan hun lot overgelaten, ze kunnen zich nergens wassen of naar het toilet gaan. Daardoor kampt het openbaar zwembad van Blankenberge met een toestroom van vrachtwagenchauffeurs die er gebruik maken van de douches", hekelt raadslid Marleen Ryelandt.

© SVK
Kevin Pouillie
door Kevin Pouillie

In een notendop

Zo zag de Brugse gemeenteraad er tot voor kort uit, maar voortaan zetelen Ann Soete en Sabine Helleputte als onafhankelijke raadsleden en dus niet langer voor N-VA.

© GF